fbpx

 

Analiza potrzeb klienta.

Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń.

Zarządzanie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

 

Cel edukacyjny szkolenia

Celem szkolenia jest utrzymanie i podwyższenie wiedzy pracowników firmy w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Szkolenie obejmowało będzie zagadnienia prawne ale również ogólne zasady i praktyczne aspekty działalności dystrybucyjnej. W ramach poszczególnych modułów szkolenia omawiane będą następujące kwestie: Klauzula informacyjna IDD: co powinna zawierać, jakie informacje jesteśmy zobowiązani przedstawić Klientowi. Analiza — wykorzystywanie w ramach obsługi klienta ścieżki sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń: majątkowych, komunikacyjnych, firmowych, życiowych i podróżnych. Szczegółowe informacje o usłudze na podstawie której zostaną ustalone potrzeby ubezpieczeniowe klienta, przedstawianie Klientom Kart Produktów — dostosowanych do wynikających z APK wymogów i potrzeb klienta. Wymogi związane z zawartym ubezpieczeniem. Oświadczenia dotyczące analizy potrzeb klienta, które stanowi integralną część Klauzul informacyjnych UDU (Dyrektywa IDD). Klauzule informacyjne UDU (Dyrektywa IDD) oraz Oświadczenia dotyczące analizy potrzeb klienta.

Co uczestnik będzie wiedział (czyli czego dowie się w trakcie trwania usługi). Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu dystrybucji ubezpieczeń, będzie wiedział jak analizować potrzeby klienta; będzie wiedział jak rozpatrywać reklamacje; będzie znał zmiany w postawach i zachowaniach agentów ubezpieczeniowych pozwalające na zwiększenie efektywności realizowanych kontaktów z obecnymi i potencjalnymi klientami; dowie się o procesach psychologicznych leżących u podstaw podejmowania decyzji zakupowych; dowie się jak profesjonalnie przygotowywać grunt pod rozmowę z klientem na tematy związane z jego finansami; dowie się jakie są techniki wyrównania pozycji negocjacyjnych.

Co uczestnik będzie umiał (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce): uczestnik będzie umiał pozyskiwać nowych oraz utrzymywać obecnych klientów, będzie potrafił rozpoznawać potrzeby ubezpieczeniowe klienta; będzie potrafił postępować z reklamacjami dotyczącymi ochrony ubezpieczeniowej. Będzie umiał samodzielnie zidentyfikować konflikt interesu oraz stworzyć procedury zapobiegające konfliktom interesów. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne: w zakresie respektowania zasad dotyczących ochrony danych osobowych, nawiązywania ze swoimi klientami poprawnych partnerskich relacji interpersonalnych oraz budowania trwałych więzi z klientami bazując na profesjonalnym doradztwie; będzie rozwijał się jako profesjonalny specjalista, doradca, mentor klienta

Ramowy program szkolenia

Dzień 1 Część I
– Klauzula informacyjna UDU (Dyrektywa IDD)
– Co powinna zawierać?
– Upoważnienie do wykonywania stałych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do pozyskania i zawarcia umów ubezpieczenia na rzecz TU
– Pełnomocnictwa
Dzień 1 część II
Majątek i komunikacja osoby fizyczne i firmy
– Analiza potrzeb klienta: – informacja Klienta o obszarach ubezpieczeń
– Szczegółowe informacje o usłudze
– Analiza — wykorzystywanie w ramach obsługi klienta ścieżki sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń : majątkowych, komunikacyjnych, firmowych, na podstawie której zostaną ustalone potrzeby ubezpieczeniowe klienta
Dzień 2 część III
– Analiza— wykorzystywanie w ramach obsługi klienta ścieżki sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń: życiowych podróży, na podstawie której zostaną ustalone potrzeby ubezpieczeniowe klienta.
– Przedstawianie Klientom Kart Produktów — dostosowanych do wynikających z APK wymogów i potrzeb klienta.
Dzień 2 część IV
– OWU
– Oświadczenie dotyczące analizy potrzeb klienta, które stanowi integralną część Klauzul informacyjnych UDU (Dyrektywa IDD)
– Klauzule informacyjne UDU (Dyrektywa IDD) oraz Oświadczenie dotyczące analizy potrzeb klienta – dokumentacja
– Obligatoryjne szkolenia organizowane przez dystrybutora z zakresu doskonalenia zawodowego w wymiarze i zakresie, do którego zobowiązuje go UDU (Dyrektywa IDD), pod rygorem utraty możliwości wykonywania czynności agencyjnych
Dzień 3 część V
– Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń
– Obowiązki w związku ze złożoną reklamacją
– Formy przyjmowania i przekazywania reklamacji
Dzień 3 część VI
– Zarządzanie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
– Źródła konfliktów
– Zapobieganie konfliktom
– Procedura w przypadku konfliktu

Grupa docelowa

Właściciel firmy i pracownicy firm.

Efekty kształcenia

Wiedza:

 1. Regulacje dotyczące analizy potrzeb klienta.
 2. Umiejętności przeprowadzenia analizy potrzeb klienta wynikających z nowych obowiązków nałożonych przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń.
 3. Regulacje dotyczące rozpatrywania reklamacji – jak stosować procedury zbierania i rozpatrywania reklamacji i skarg klientów wynikające z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń:
 • jak zarządzać reklamacjami i skargami klientów,
 • jakie są regulacje w zakresie nowych obowiązków wynikających z Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
 • jakie są kompetencje miękkie w zakresie zarządzania konfliktem interesów. zakresie zarządzania konfliktem interesów.

Kompetencje społeczne (postawy):

 1. Rozwinięcie i nabycie następujących kompetencji społecznych:
 • bardziej efektywny na ubezpieczeniowym rynku pracy,
 • bardziej atrakcyjny z punktu widzenia klienta pod względem poszerzania wiedzy,
 • rozwinięcie się jako profesjonalny specjalista, doradca, mentor klienta,
 • nawiązywanie profesjonalnych kontaktów interpersonalnych z klientami,
 • wzbudzanie poczucia bezpieczeństwa oraz uczciwych i przejrzystych relacji.

Umiejętności:

 • Tworzenie oświadczeń i wymagań informacyjnych zgodnych z IDD.
 • Samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb klienta zgodnie z wymogami ustawy.
 • Samodzielna identyfikowania konfliktu interesów oraz jego zapobieganiu.
 • Samodzielne rozpatrywanie reklamacji zgodnie z wymogami ustawy.
 • Umiejętność pozyskiwania nowych oraz utrzymywanie obecnych klientów.
 • Umiejętność rozpoznawania potrzeby ubezpieczeniowej klienta.
 • Umiejętność przygotowania rozmowy z klientem na tematy związane z jego finansami i preferencjami ubezpieczeniowymi.

Harmonogram

Dzień 1

8:00 – 11:00 Klauzula informacyjna UDU (Dyrektywa IDD)

11:00- 15:00 Analiza potrzeb klienta

15:00 – 18:00 Analiza— wykorzystywanie w ramach obsługi klienta ścieżki sprzedaży APK

Dzień 2

8:00 – 11:00 Wymogi związane z zawartym ubezpieczeniem

11:00 – 14:00 Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń Obowiązki w związku ze złożoną reklamacją. Formy przyjmowania i przekazywania reklamacji

14:00 – 18:00 Zarządzanie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Źródła konfliktów, zapobieganie konfliktom. Procedura w przypadku konfliktu

„Dwa monologi nie czynią dialogu.” – Jeff Daly

Kto prowadzi szkolenie?

Rafał Mzyk

Obszar specjalizacji: Przedsiębiorca, szkoleniowiec i aktywny inwestor.

Doświadczenie zawodowe: Promotor edukacji finansowej. Pomysłodawca i koordynator Klubu Inwestora. Pasjonat, praktyk kryptowalut i technologii Blockchain z którymi jest związany od 4 lat. Z rynkami finansowymi związany od 10 lat. Zwolennik dywersyfikacji dochodów o różne klasy aktywów. Cenni łączenie tradycyjnych form inwestowania z nowymi, innowacyjnymi modelami. Doświadczenie zdobywał również przez 4 lata, pracując na stanowiskach kierowniczych w bankowości. Dziś wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z korporacji finansowej z nowoczesnymi formami inwestowania.

Doświadczenie szkoleniowe: Doświadczenie doświadczenie praktyczne w bankowości, m.in. w roli trenera rozwoju finansowego.

Gdzie i kiedy?

Czas trwania szkolenia:  20 godzin

Liczba miejsc: 10

Bilet w cenie: 7 500,00 zł*

*Szkolenie z możliwością dofinansowania

Szkolenie prowadzone jest zdalnie z wykorzystaniem platformy do webinarów z interaktywnym udziałem uczestników
szkolenia. Dostęp do szkolenia dla uczestników będzie wysłany mailem przed szkoleniem.

 

Brak szczególnych wymagań wstępnych.

Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl