fbpx

Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II.

Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego.

Rozwiń swoje umiejętności doradztwa finansowego w oparciu o wymogi MIFID II.

 

Cel edukacyjny szkolenia

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, utrzymanie i podwyższenie wiedzy z zakresu podstaw makroekonomii, rynku finansowego tj. umiejętności analizy najważniejszych potrzeb finansowych klienta i jego profilu oraz zaproponowanie adekwatnego rozwiązania dla klienta. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę: z zakresu regulacji MIFID II; typologii klientów; modeli sprzedażowych pod kątem edukacji klienta; na temat przyczyn wdrożenia MiFID II i obowiązków wynikających z Dyrektywy MIFID II; w zakresie makroekonomii, rynku finansowego, produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych; na temat najistotniejszych mechanizmów psychologicznego oddziaływania zarówno na sprzedawcę jak i na klienta. Będzie wiedział jaką rolę pełni pośrednik finansowy oraz jak budować wiarygodność pośrednika finansowego na rynku. Nabędzie wiedzę na temat kluczowych zasad współpracy z Klientem.

 

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności: wykonywania analizy potrzeb finansowych klienta i sfinalizowania sprzedaży. Będzie potrafił zaproponować adekwatne rozwiązanie pod danego klienta, bardziej efektywnie sprzedawał i budował otwarte relacje z klientami, będzie prowadził umiejętnie rozmowy handlowe, będzie nawiązał współpracę z klientami oraz skutecznie rozpoznał potrzeby klienta. Nabędzie kompetencje społeczne w zakresie: komunikacji interpersonalnej, poczucia świadomości kształtowania własnego rozwoju oraz ciągłego samokształcenia się i poszerzania wiedzy tak, aby budować pozytywny wizerunek firmy.

Ramowy program szkolenia

Test weryfikujący obecną wiedzę uczestników szkolenia
Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II
– Czym jest regulacja MIFID II.
– Przyczyny wdrożenia regulacji i obowiązki wynikające z Dyrektywy MIFID II.
– Wpływ regulacji na procesy sprzedażowe produktów inwestycyjnych.
– Kluczowe zadania doradcy Klienta w procesie obsługi produktów inwestycyjny.
Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego
– Rola pośrednika finansowego – dlaczego jest potrzebny?
– Pięć kluczowych zasad we współpracy z Klientem pośrednictwa finansowego i ich wpływ na dalszą współpracę
– Jak budować wiarygodność pośrednika finansowego na rynku?
– Nawiązanie współpracy z Klientem – jak to zrobić?
Test weryfikujący nabytą wiedzę po szkoleniu

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy firm sektora finansowego.

Efekty kształcenia

Wiedza:
Ma wiedzę z zakresu regulacji MIFID II.
Ma wiedzę w zakresie typologii klientów oraz modeli sprzedażowych pod kątem edukacji klienta.
Zna przyczyny wdrożenia MiFID II i obowiązki wynikające z Dyrektywy MIFID II.
Ma wiedzę w zakresie makroekonomii, rynku finansowego, produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.
Zna najistotniejsze mechanizmy psychologicznego oddziaływania zarówno na sprzedawcę jak i na klienta.
Wie jaką rolę pełni pośrednik finansowy.
Zna kluczowe zasady współpracy z Klientem.
Wie jak budować wiarygodność pośrednika finansowego na rynku.

Umiejętności:
Umie wykonać analizę potrzeb finansowych klienta i sfinalizować sprzedaż.
Potrafi zaproponować adekwatne rozwiązanie pod danego klienta.
Potrafi bardziej efektywnie sprzedawać i budować otwarte relacje z klientami.
Potrafi prowadzić umiejętnie rozmowy handlowe.
Potrafi nawiązać współpracę z klientam.
Potrafi skutecznie rozpoznać potrzeby klienta.

Kompetencje społeczne:
Nabył kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej.
Ma świadomość kształtowania własnego rozwoju, ciągłego samokształcenia się i poszerzania
wiedzy tak, aby budować pozytywny wizerunek firmy.

Harmonogram

Dzień 1

8:00 - 8:30 Przywitanie uczestników. Test weryfikujący obecną wiedzę uczestników szkolenia.

8:30- 10:15 Czym jest regulacja MIFID II.

10:15 - 12:15 Przyczyny wdrożenia regulacji i obowiązki wynikające z Dyrektywy MIFID II.

12:15 - 13:00 Przerwa

13:00 - 14:30 Wpływ regulacji na procesy sprzedażowe produktów inwestycyjnych.

14:30 - 16:00 Kluczowe zadania doradcy Klienta w procesie obsługi produktów inwestycyjny.

Dzień 2

8:00 - 10:00 Rola pośrednika finansowego – dlaczego jest potrzebny?

10:00 - 12:00 Pięć kluczowych zasad we współpracy z Klientem pośrednictwa finansowego.

12:00 - 12:45 Przerwa

12:45 - 14:30 Jak budować wiarygodność pośrednika finansowego na rynku?

14:30 - 15:30 Nawiązanie współpracy z Klientem – jak to zrobić?

15:30 - 164:00 Jak budować wiarygodność pośrednika finansowego na rynku?

“Zasada nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy.

Zasada nr 2. – nigdy nie zapominaj o zasadzie nr 1.”- Warren Buffett

Kto prowadzi szkolenie?

Rafał Mzyk

Obszar specjalizacji:  Przedsiębiorca, szkoleniowiec i aktywny inwestor.

Doświadczenie zawodowe: Promotor edukacji finansowej. Pomysłodawca i koordynator Klubu Inwestora. Pasjonat, praktyk kryptowalut i technologii Blockchain, z którymi jest związany od 4 lat. Z rynkami finansowymi związany od 10 lat. Zwolennik dywersyfikacji dochodów o różne klasy aktywów. Ceni łączenie tradycyjnych form inwestowania z nowymi,
innowacyjnymi modelami. Doświadczenie zdobywał również przez 4 lata, pracując na stanowiskach kierowniczych w bankowości. Dziś wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z korporacji finansowej z nowoczesnymi formami inwestowania.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń: Doświadczenie doświadczenie praktyczne w bankowości, m.in. w roli trenera rozwoju finansowego.

Gdzie i kiedy?

 Hotel  Swing

Dobrego Pasterza 124 31-416 Kraków

Czas trwania szkolenia:  16 godzin

Liczba miejsc: 7

Bilet w cenie: 3 760,00 zł*

*Szkolenie z możliwością dofinansowania

 

Brak szczególnych wymagań wstępnych.

Szkolenie z elementami warsztatu.

Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl