fbpx

Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 

 

 

Harmonogram

Przedmiot / temat zajęć
Data realizacji zajęć Godzina rozpoczęcia
Godzina zakończenia Liczba godzin
Klauzula informacyjna UDU (Dyrektywa IDD) - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 26-10-2021 08:00 08:30 00:30
Cele i zdania ustawy dystrybucyjnej. Zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 26-10-2021 08:30 09:30 01:00
Przerwa 26-10-2021 09:30  09:45 00:15
Ścieżka sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń: majątkowych, komunikacyjnych, firmowych - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym
26-10-2021 09:45 11:15 01:30
 Przerwa 26-10-2021 11:15 11:30 00:15
 Ścieżka sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń: majątkowych, komunikacyjnych, firmowych - ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 26-10-2021 11:30 13:00  01:30
 Przerwa  26-10-2021 13:00   13:15  00:15
Potrzeby ubezpieczeniowe klienta - identyfikacja i analiza ryzyka klienta - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 26-10-2021  13:15   14:00 00:45 
 Potrzeby ubezpieczeniowe klienta - identyfikacja i analiza ryzyka klienta - ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 26-10-2021  14:00   14:30  00:30
 Test wiedzy - forma zdalna w czasie rzeczywistym  26-10-2021 14:30  14:45 00:15 

Efekty kształcenia

Ramowy program usługi
Klauzula informacyjna UDU (Dyrektywa IDD).

 • Co powinna zawierać?
 • Upoważnienie do wykonywania stałych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do pozyskania i zawarcia umów ubezpieczenia na rzecz TU.
 • Pełnomocnictwa

Cele i zdania ustawy dystrybucyjnej. Zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.

 • oświadczenie dotyczące analizy potrzeb klienta, które stanowi integralną część Klauzul informacyjnych UDU
 • klauzule informacyjne UDU oraz Oświadczenie dotyczące analizy potrzeb klienta – dokumentacja
 • obligatoryjnie szkolenia organizowanych przez dystrybutora z zakresu doskonalenia zawodowego w wymiarze i

zakresie, do którego zobowiązuje go UDU, pod rygorem utraty możliwości wykonywania czynności agencyjnych.

Ścieżka sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń: majątkowych, komunikacyjnych, firmowych.

 • analiza— wykorzystywanie w ramach obsługi klienta ścieżki sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń: majątkowych,
  komunikacyjnych, firmowych, na podstawie której zostaną ustalone potrzeby ubezpieczeniowe klienta
 • analiza— wykorzystywanie w ramach obsługi klienta ścieżki sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń: życiowych,
  podróży, na podstawie której zostaną ustalone potrzeby ubezpieczeniowe klienta.
 • przedstawianie Klientom Kart Produktów — dostosowanych do wynikających z APK wymogów i potrzeb klienta.

Potrzeby ubezpieczeniowe klienta – identyfikacja i analiza ryzyka klienta.
świadoma decyzja klienta

Szkolenie trwa 9 godzin dydaktycznych.

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy przedsiębiorstw z branży ubezpieczeniowej.

Kto prowadzi szkolenie?

Rafał Mzyk

Przedsiębiorca, szkoleniowiec i aktywny inwestor. Promotor edukacji finansowej. Pomysłodawca i
koordynator Klubu Inwestora. Pasjonat, praktyk kryptowalut i technologii Blockchain, z którymi jest
związany od 4 lat. Z rynkami finansowymi związany od 10 lat. Zwolennik dywersyfikacji dochodów
o różne klasy aktywów. Ceni łączenie tradycyjnych form inwestowania z nowymi, innowacyjnymi
modelami. Doświadczenie zdobywał również przez 4 lata, pracując na stanowiskach
kierowniczych w bankowości. Dziś wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z korporacji
finansowej z nowoczesnymi formami inwestowania. Doświadczenie praktyczne w bankowości, m.in. w roli trenera rozwoju finansowego. W ostatnich 24 m-cach przeprowadził ponad 120 godzin
szkolenia z zakresu: Analiza potrzeb klienta, konflikt, reklamacje w ramach nowej ustawy o
dystrybucji ubezpieczeń; Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów
gospodarczych; Finansowanie działalności małych i średnich podmiotów gospodarczych;
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie finansowania podmiotów gospodarczych; Kredyt
hipoteczny w pigułce. Ustawa o kredycie hipotecznym; Przeciwdziałanie praniu brudnych
pieniędzy i innych form działalności przestępczej; Identyfikacja ryzyka; Finansowanie podmiotów
powiązanych–identyfikacja ryzyk i zagrożeń. Wykształcenie: Wyższe.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl