fbpx

Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 

 

 

Ramowy program

Klauzula informacyjna UDU (Dyrektywa IDD).

 • Co powinna zawierać?
 • Upoważnienie do wykonywania stałych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do pozyskania i zawarcia umów ubezpieczenia na rzecz TU.
 • Pełnomocnictwa

Cele i zdania ustawy dystrybucyjnej. Zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.

 • oświadczenie dotyczące analizy potrzeb klienta, które stanowi integralną część Klauzul informacyjnych UDU
 • klauzule informacyjne UDU oraz Oświadczenie dotyczące analizy potrzeb klienta – dokumentacja
 • obligatoryjnie szkolenia organizowanych przez dystrybutora z zakresu doskonalenia zawodowego w wymiarze i zakresie, do którego zobowiązuje go UDU, pod rygorem utraty możliwości wykonywania czynności agencyjnych.

Ścieżka sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń: majątkowych, komunikacyjnych, firmowych.

 • analiza— wykorzystywanie w ramach obsługi klienta ścieżki sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń: majątkowych, komunikacyjnych, firmowych, na podstawie której zostaną ustalone potrzeby ubezpieczeniowe klienta
 • analiza— wykorzystywanie w ramach obsługi klienta ścieżki sprzedaży APK z zakresu ubezpieczeń: życiowych, podróży, na podstawie której zostaną ustalone potrzeby ubezpieczeniowe klienta.
 • przedstawianie Klientom Kart Produktów — dostosowanych do wynikających z APK wymogów i potrzeb klienta.

Potrzeby ubezpieczeniowe klienta – identyfikacja i analiza ryzyka klienta.

 • świadoma decyzja klienta

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do prawidłowego stosowania nowych regulacji dotyczących
analizy potrzeb klienta i umiejętności przeprowadzania analizy potrzeb klienta nałożonych przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń.

Dzięki szkoleniu uczestnik

 • Wymienia cele i zadania nowej ustawy dystrybucyjnej
 • Rozróżnia wymogi ustawy dystrybucyjnej w zakresie analizy potrzeb Klienta
 • Charakteryzuje etapy analizy potrzeb
 • Wykonuje analizę potrzeb klienta
 • Kontroluje rozpoznawanie potrzeb ubezpieczeniowych w analizie
 • Nadzoruje proces pozyskiwania nowych klientów
 • Wzbudza wysokie poczucie bezpieczeństwa i uczciwości w analizie potrzeb
 • Rozpoznaje cechy klienta podczas analizy
 • Buduje profesjonalne kontakty interpersonalne
 • Postępuje profesjonalnie w kontaktach interpersonalnych.
 • Zapewnia bezpieczeństwo obsługi oparte na nowych wytycznych Ustawy

Kto prowadzi szkolenie?

Rafał Mzyk

Przedsiębiorca, szkoleniowiec i aktywny inwestor. Promotor edukacji finansowej. Pomysłodawca i
koordynator Klubu Inwestora. Pasjonat, praktyk kryptowalut i technologii Blockchain, z którymi jest
związany od 4 lat. Z rynkami finansowymi związany od 10 lat. Zwolennik dywersyfikacji dochodów
o różne klasy aktywów. Ceni łączenie tradycyjnych form inwestowania z nowymi, innowacyjnymi
modelami. Doświadczenie zdobywał również przez 4 lata, pracując na stanowiskach
kierowniczych w bankowości. Dziś wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z korporacji
finansowej z nowoczesnymi formami inwestowania. Doświadczenie praktyczne w bankowości, m.in. w roli trenera rozwoju finansowego. W ostatnich 24 m-cach przeprowadził ponad 120 godzin
szkolenia z zakresu: Analiza potrzeb klienta, konflikt, reklamacje w ramach nowej ustawy o
dystrybucji ubezpieczeń; Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów
gospodarczych; Finansowanie działalności małych i średnich podmiotów gospodarczych;
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie finansowania podmiotów gospodarczych; Kredyt
hipoteczny w pigułce. Ustawa o kredycie hipotecznym; Przeciwdziałanie praniu brudnych
pieniędzy i innych form działalności przestępczej; Identyfikacja ryzyka; Finansowanie podmiotów
powiązanych–identyfikacja ryzyk i zagrożeń. Wykształcenie: Wyższe.

 

 • Brak szczególnych wymagań wstępnych.
 • Szkolenie z elementami warsztatu.
 • Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl