fbpx

Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń

 

Cel edukacyjny szkolenia

Ramowy program usługi

Regulacje dotyczące rozpatrywania reklamacji wynikające z ustawy o dystrybucji.

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji wynikająca z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. pojęcia reklamacji podmioty zobowiązane do rozpatrywania reklamacji

Procedury i sankcje za nieprawidłowe rozpatrzenie reklamacji.

  • sposób składania reklamacji
  • forma odpowiedzi na reklamację i termin rozpatrzenia
  • skutek niedochowania terminu rozpatrzenia reklamacji

Wzory, protokoły rejestru reklamacji oraz obowiązki sprawozdawcze.

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy przedsiębiorstw z branży ubezpieczeniowej.

Efekty kształcenia

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do prawidłowego stosowania nowych regulacji dotyczących
procedur i rozpatrywania reklamacji oraz skarg klientów.
Efekty uczenia się

Wiedza

Wyróżnia aspekty prawne dotyczące rozpatrywania reklamacji
Definiuje procedury reklamacji
Charakteryzuje trudne sytuacje podczas reklamacji
Stosuje wzory, protokoły rejestru reklamacji

Umiejętności

Stosuje procedury zbierania i rozpatrywania reklamacji i skarg klientów wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa
Rozpatruje reklamację zgodnie z wymogami ustawy
Stosuje metody pozwalające na skuteczne, asertywne odpowiadanie na krytykę klienta
Kompetencje społeczne
Kieruje się najlepiej pojętym dobrem Klienta
Postępuje profesjonalnie w kontaktach interpersonalnych
Zapewnia bezpieczeństwo obsługi oparte na nowych wytycznych Ustawy

Harmonogram

Przedmiot / temat zajęć
Data realizacji zajęć Godzina rozpoczęcia
Godzina zakończenia Liczba godzin
Regulacje dotyczące rozpatrywania reklamacji wynikające z ustawy o dystrybucji - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 27-10-2021 08:00 09:30 01:30
Przerwa 27-10-2021 09:30 09:45 00:15
 Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji wynikająca z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 27-10-2021  09:45   11:15  01:30
 Przerwa  27-10-2021  11:15  11:30  00:15
 Procedury i sankcje za nieprawidłowe rozpatrzenie reklamacji - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym  27-10-2021 11:30   12:00  00:30
 Procedury i sankcje za nieprawidłowe rozpatrzenie reklamacji - ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 27-10-2021  12:00   12:15 00:15 
 Wzory, protokoły rejestru reklamacji oraz obowiązki sprawozdawcze - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym  27-10-2021  12:15  12:45  00:30
 Wzory, protokoły rejestru reklamacji oraz obowiązki sprawozdawcze - ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 27-10-2021  12:45   13:00 00:15 
 Przerwa 27-10-2021   13:00  13:15  00:15
 Wymogi związane z zawartym ubezpieczeniem - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 27-10-2021  13:15  14:15   01:00
Wymogi związane z zawartym ubezpieczeniem - ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym   27-10-2021  14:15  14:30 14:30 
 Test wiedzy - forma zdalna w czasie rzeczywistym  27-10-2021  14:30  14:45 00:15 

Kto prowadzi szkolenie?

Rafał Przybylski

Trener z 15-letnim doświadczeniem, przedsiębiorca-swoją pierwszą firmę otworzył 2009 roku. Centrum Rozwojowe Evolver 2014 rok. Obecnie prezes zarządu Apollo Technologies Polska Sp. z o.o. 2004-2008 pracował w firmie Ergo Hestia jako agent ubezpieczeniowy. Prowadzi szkolenia otwarte z rozwoju osobistego i biznesu szkolenia dla firm oraz coaching/doradztwo. Flagowe szkolenia, regularnie kilka razy w roku: Praktyk NLP, Master NLP, Trening Trenerski, Life coaching oraz Business coaching. Regularnie prowadzi szkolenia z Motywacji, Komunikacji, Sprzedaży, Negocjacji, Pewności siebie, Zarządzanie czasem, Kreatywności, Zarządzania projektami i zmianą. Prowadził gościnne wykłady na takich uczelniach jak Uniwersytet Śląski czy AGH w Krakowie. Wykształcenie: studia licencjackie. Pracuje jako trener między innymi dla Kraft Heinz Bank BZWBK, Opel, nazwa.pl, Hestia. W jego szkoleniach i coachingu wzięło udział ponad 5000 osób łącznie ponad 9000 h. W ostatnich 24 m-cach od planowanego rozpoczęcia usługi zrealizował ponad 200h szkoleniowych w ramach projektów sektorowych dla branży ubezpieczeniowej.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl