fbpx

Negocjacje w praktyce, jako narzędzie
skutecznego lidera

 

Cel edukacyjny szkolenia

Celem edukacyjnym jest uświadomienie czym tak naprawdę są negocjacje i kiedy należy je prowadzić a w jakich przypadkach szukać innych rozwiązań. Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady i etapy prowadzenia skutecznych negocjacji, takich dzięki którymi osiągnie się zamierzony cel. Celem jest pokazanie jak różnorodne strategie i techniki można wykorzystać prowadząc rozmowy mające na celu rozwiązanie sytuacji konfliktowych. Poznanie elementów składających się na negocjacje i zwrócenie uwagi na jej złożoność wpłynie na bardziej świadome podejście do tego zagadnienia. Najistotniejszym celem edukacyjnym jest nauczenie w jaki sposób należy prowadzić negocjacje.

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie umiejętności z zakresu gromadzenia kompletnych informacje na temat drugiej strony; kontrolować emocje. Będzie umiał działać z najwyższym rozmysłem i roztropnością; Będzie umiał w sposób aktywny słuchać argumentów partnera negocjacji, zadawać pytania szczegółowe starając się zrozumieć interesy drugiej strony. Będzie potrafił zastosować szeroki wachlarz argumentacji. Potrafi nazwać i ocenić stanowisko rozmówcy przyjęte w negocjacjach i przygotować strategię działania, umiał identyfikować interesy i potrzeby partnera negocjacyjnego; rozpoznać po mowie ciała kontekst prowadzonych negocjacji; rozpoznać taktyki negocjacyjne i zmieniać je w razie potrzeby; przygotować się odpowiednio do negocjacji. Zdobędzie umiejętność przeprowadzenia od początku do końca rozmowy negocjacyjnej, posiądzie umiejętność kontroli mowy ciała podczas negocjacji Zdobędzie kompetencje społeczne z zakresu zaspokajanie interesów stron przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla stron negocjacji i utrzymanie pozytywnych kontaktów, osiąganie celów negocjacyjnych. Odpowiedzialności i rzetelności w wykonywanej pracy, oraz etyczne postępowanie, w tym uczciwość w stosunku do partnerów negocjacji.

Ramowy program szkolenia

Dzień 1
Moduł 1. Istota negocjacji
– Informacje o podmiocie świadczącym usługę
– Czym są negocjacje?
– Kiedy prowadzić negocjacje a kiedy nie
– Warunki i zasady dobrych negocjacji
Moduł 2. Konflikt jako podstawa do negocjacji
– Istota konfliktu
– Zasady zarządzania konfliktem
– Sposoby rozwiązywania konfliktów
– Jak znaleźć płaszczyznę porozumienia i kiedy warto to robić – praktyczne aspekty
Moduł 3. Komunikacja w negocjacjach
– Zasady komunikacji werbalnej w negocjacjach: słuchanie drogą do zwycięstwa, jak stać się dobrym słuchaczem
– Zasady komunikacji niewerbalnej: dobra obserwacja, panowanie nad mową ciała
– Asertywność w negocjacjach
– Emocje w negocjacjach
– Komunikacja w praktyce negocjacyjnej
Moduł 4. Rodzaje negocjacji
– Rodzaje negocjacji i nastawienie negocjacyjne
– Style negocjowania: nastawienie kooperacyjne lub rywalizacyjne, styl rzeczowy, negocjacje integracyjne
– Taktyki i techniki negocjacyjne – zadania praktyczne
– Trudne sytuacje negocjacyjne
– Cechy dobrego negocjatora
Dzień 2
Moduł 5. Fazy negocjacji
– Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Przygotowanie
– Wyznaczanie granic i określanie celów negocjacji
– Jak przygotować dobry kwestionariusz negocjacji pozwalający odnieść zwycięstwo?
– Jak zaplanować pierwsze spotkanie?
– Zasady wyboru dobrego negocjatora
Faza wstępna
– Na co należy uważać i przed czym się chronić
– Szczegółowe informacje o usłudze
– Faza negocjacji właściwych
– Poszukiwanie rozwiązań
– Kreatywne podejście
Faza końcowa
– Finalizacja negocjacji – zawarcie porozumienia
– Wdrażanie kontraktu
– Co zrobić, aby zawarty kontrakt był trwały?
Moduł 6. Negocjacje w praktyce
– Ćwiczenia podsumowujące
– Analiza i wnioski
– Efekty usługi (produkty), efekty

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy firm, osoby mające kontakt z klientem.

Efekty kształcenia

Wiedza:
– Zna techniki negocjacyjne
– Zna podstawowe style negocjowania
– Ma wiedzę o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania
– Ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii pozwalającą na zarządzanie emocjami
– Zna warunki i zasady dobrych negocjacji
– Zna sposoby rozwiązywania konfliktów
– Zna zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywane w negocjacjach
– Zna cechy dobrego negocjatora
– Zna fazy negocjacji.

Kompetencje społeczne (postawy)
– Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych
– Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy
– Etyczne postępowanie, w tym uczciwość w stosunku do partnerów negocjacji

Umiejętności:
– Umie zgromadzić kompletne informacje na temat drugiej strony
– Potrafi podczas negocjacji kontrolować emocje. Działa z najwyższym rozmysłem i roztropnością
– Umie w sposób aktywny słuchać argumentów partnera negocjacji. Zadaje pytania szczegółów starając się zrozumieć interesy drugiej strony
– Potrafi zastosować szeroki wachlarz argumentacji. Potrafi nazwać i ocenić stanowisko rozmówcy przyjęte w negocjacjach i przygotować strategię działania
– Umie identyfikować interesy i potrzeby partnera negocjacyjnego
– Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb rozmówcy.
– Potrafi rozpoznać po mowie ciała kontekst prowadzonych negocjacji
– Potrafi rozpoznać taktyki negocjacyjne i zmieniać je w razie potrzeby
– Potrafi przygotować się odpowiednio do negocjacji
– Ma umiejętność przeprowadzenia od początku do końca rozmowy negocjacyjnej
– Posiada umiejętność kontroli mowy ciała podczas negocjacji do partnerów negocjacji

Harmonogram

Dzień 1

09:00 – 11:00 Istota negocjacji

11:00- 13:00 Konflikt jako podstawa do negocjacji

13:00 – 15:00 Komunikacja w negocjacjach

17:00 – 15:00 Rodzaje negocjacji

 

Dzień 2

09:00 – 11:00 Fazy negocjacji

11:00- 17:00 Negocjacje w praktyce

 

 

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.” – Napoleon Hill

Kto prowadzi szkolenie?

Mateusz Mrozowski

Obszar specjalizacji: Sprzedaż, wystąpienia publiczne, motywacja zespołowa

Doświadczenie zawodowe: Od 12 lat w sprzedaży, doświadczenie menadżerskie i sprzedażowe w takich branżach jak: Marketing wewnętrzny, Farmacja, Budownictwo, IT, Sprzedaż bezpośrednia. Były zawodowy sportowiec (wielokrotny medalista mistrzostw Polski, mistrz Polski, reprezentant kraju na mistrzostwach Europy – AMP, AME) Doświadczenie sprzedażowe zdobywał na różnych szczeblach kariery zawodowej począwszy od przedstawiciela handlowego do funkcji Dyrektora Sprzedaży. W 2016 roku uzyskał tytuł najskuteczniejszego sprzedawcy w swojej firmie, rok później najlepszego Dyrektora Sprzedaży. Ponad 17 wyróżnień handlowych za wyniki sprzedażowe. Publicysta ekspercki: Forbes, Szef Sprzedaży, As Sprzedaży… Autor: bestsellerowej książki „sprzedaż jest sexy albo nie ma jej wcale” i „samotność lidera – historia sprzedawcy…” Wykładowca akademicki na WSPiA w Lublinie (psychologia sprzedaży) Szkoli i doradza takim markom jak: Mercedes, T-mobile, Pracuj.pl, Bosch, Danone, PSA, PKP, Dr Irena Eris. Cerrad… Certyfikowany trener, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Trener Biznesu Szkoły Trenerów, Kurs Trenerski – Profesjonalny Trener Organizacji.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Trener organizacji zgodny z MEN.

Wykształcenie: Wyższe

Zdzisław Celusta

Obszar specjalizacji: Praca nad rozwojem osobistym, efektywnością osobistą oraz kluczowymi umiejętnościami miękkimi wśród przedsiębiorców i menedżerów.

Doświadczenie zawodowe: Od 17 lat przedsiębiorca, skuteczny menedżer, specjalista ds. sprzedaży, trener-szkoleniowiec. Doświadczony w zarządzaniu sprzedażą i zespołem. Skoncentrowany na realizowaniu wyznaczonych celów przy zachowaniu zasad kultury biznesowej. Budowanie strategii firmy, tworzenie planów sprzedażowych, szkoleniowych oraz marketingowych, rekrutacja oraz budowanie zespołów sprzedażowych, szkolenie oraz motywowanie struktur sprzedażowych, analiza wyników sprzedażowych, budowanie długoterminowych relacji z klientami.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Działalność szkoleniowa: badanie potrzeb szkoleniowych wśród uczestników szkoleń, tworzenie szkoleń dopasowanych do potrzeb klientów, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz prezentacji, prowadzenie szkoleń ewaluacja rozwoju uczestników po szkoleniu, szkolenia indywidualne oraz grupowe.

Wykształcenie: Wyższe magisterskie, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierunek: ekonomia w zakresie strategii rozwoju i doradztwa ekonomicznego.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl