fbpx

Kluczowe umiejętności praktyczne

w zawodzie pracownika ochrony

Dowiedz się jak zadbać o bezpieczeństwo Twoje i Twoich klientów.

 

Cel edukacyjny szkolenia

 

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych pracownika ochrony fizycznej osób i mienia oraz podniesienia kwalifikacji praktycznych wykorzystywanych w zawodzie pracownika ochrony w zakresie technik interwencji i samoobrony, udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Poprzez udział w szkoleniu uczestnik zdobędzie kompetencje społeczne z zakresu komunikacji werbalnej, niewerbalnej oraz pracy w grupie.

 

Pozna zasady obsługi Klienta poprzez znajomość typów osobowości. Dowie się w jaki sposób dostroić się do rozmówcy, zbudować dobry kontakt i relację. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i agresją klienta. Będzie znał i wykorzystywał elementy psychologii i socjologii, zasady pierwszej pomocy podczas pełnienia służby.

Ramowy program szkolenia

Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii

– Techniki komunikacyjne
– Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym
– Metody reagowania na konflikty
– Zajęcia praktyczne
Techniki interwencji i samoobrony

– Samoobrona
– Techniki interwencji
– Techniki negocjacji, legitymowania, zatrzymania
– Techniki przeszukiwania osób
– Techniki kajdankowania
– Zapoznanie się z wielofunkcyjną pałką typu „TONFA”
– Zapoznanie się z wielofunkcyjną pałką typu „BATON”.
Zasady udzielania pierwszej pomocy

– Zagadnienia ogólne
– Procedura postępowania w sytuacji wypadku
– Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.
– Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

Grupa docelowa

Osoby pracujące w branży ochrony, chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz osoby planujące podjąć pracę w charakterze pracownika ochrony.

Efekty kształcenia

Uczestnik szkolenia po jego odbyciu potrafi:
– wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony osób i mienia w praktyce,
– podczas pełnienia służby stosować przepisy prawa regulujące zasady wykonywania zadań
– pracownika ochrony,
– nawiązywać pozytywne relacje z klientem poprzez stosowanie zasad psychologii i etyki
– pracownika ochrony,
– przewidywać reakcję osób,
– radzić sobie z agresywnym przeciwnikiem,
– prawidłowo stosować techniki interwencyjne,
– udzielić pierwszej pomocy medycznej.

Harmonogram

Dzień 1

09:00 – 10:30 Wybrane elementy z zakresupsychologii i socjologii

10:30- 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:30 Techniki interwencji i samoobrony BLOK I

12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa

13:30 – 15:00 Techniki interwencji i samoobrony BLOK II

15:00 – 15:15 Przerwa kawowa

15:15 – 16:45 Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

16:45 – 17:00 Podsumowanie i rozdanie certyfikatów

 

„Ważniejsze niż wszystko inne, przygotowanie jest kluczem do sukcesu.” – Alexander Graham Bell

Kto prowadzi szkolenie?

Stanisław Majchrzak

Obszar specjalizacji: Sztukami Walki zajmuje się ponad 37 lat. Posiada tytuły i stopnie w różnych systemach i
organizacjach sztuk walki. Ukończył i posiada zaświadczenia i dyplomy z kilku Akademii i Uniwersytetów sztuk walki w świecie. Wiele tytułów sportowych (Świata, Europy, Kraju) są na jego koncie. Posiada wiele pasów Mistrzowskich i ciągle nagradzany na różnych Galach w całym świecie. Szkoli i prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wiele szkoleń przeprowadził dla różnych resortów mundurowych. Szkolił Straż Graniczną, pododdziały wojskowe, Celników. Wiele szkoleń z technik Interwencji przeprowadził w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz w Kulach. Prowadził szkolenia z policja i ochroną. Wiele razy był zapraszany do Anglii – do Londynu gdzie szkolił funkcjonariuszy i pracowników ochrony różnych poziomów. Autor wielu artykułów, publikacji do magazynów krajowych i zagranicznych na temat sztuk walki . Były żołnierz jednostki i Brygady Powietrzno-Desantowej. Organizator wielu Międzynarodowych szkoleń i seminariów sztuk walki i technik interwencji dla cywili i mundurowych w kraju i za granicą. Założyciel i Międzynarodowy dyrektor Budo Bushi – International Budo Bushi Hall Of Fame.

Doświadczenie zawodowe: Prowadzi zajęcia dla przyszłych pracowników ochrony fizycznej. Wykłada i szkoli z zakresu
pracownika kwalifikowanego, zasady i specjalistyczne szkolenia z zakresu wielofunkcyjnej pałki typu Tonfa i teleskopowej pałki typu Baton. Szkoli z zakresu technik interwencji , samoobrony. Jest Międzynarodowym trenerem i instruktorem: Instruktor samoobrony Instruktor taktyki i technik interwencji Instruktor Karate Instruktor Krav Maga ( szkolenia miedzynarodowe i w Izraelu ) Instruktor Kapap (Izraelski system ) Instruktor Kick Boxingu Instruktor Muay Thay / Muay Boran ( uprawnienia krajowe i Tajskie – Szef i przedstawiciel Tajskiej Organizacji w Polsce . Często szkoli i co roku
prowadzi treningi w Tajlandii dla cywili i mundurowych ). Instruktor Strzelectwa sportowego Instruktor Strzelectwa bojowo –
obronnego Instruktor Antyterrorystyczny Instruktor taktyki policyjnej Instruktor Policyjny ( Security Protection Service Academy ) Instruktor Knife Tactics ( SOG Knives All types ) instruktor noża – różnych typów Instruktor i trener Free Fight /MMA Instruktor maczete, kukri , All Knife tactic Instruktor Baton Instruktor tonfa Instruktor Total Protection System ( Intenational Security Society CADEMY OF Self defense) Instruktor I officer ochrony – SECURITY OFICER Nr. 2998 International Security Society Instruktor Surviwalu Instruktor Kulturystyki Instruktor Fitnsu

Doświadczenie szkoleniowe: Szkoli i prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wiele szkoleń przeprowadził dla różnych resortów mundurowych. Szkolił Straż Graniczną, pododdziały wojskowe, Celników. Wiele szkoleń z technik Interwencji przeprowadził w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz w Kulach. Prowadził szkolenia z policja i ochroną. Wiele razy był zapraszany do Anglii – do Londynu gdzie szkolił funkcjonariuszy.

Katarzyna Janik-Geroch

Obszar specjalizacji: Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

1)zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;

2)dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;

3)transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

4)komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;

5)organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Doświadczenie zawodowe: Pracuje w pogotowiu ratunkowym od marca 2014 r.

Doświadczenie szkoleniowe: Prowadzi zajęcia z pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy od lipca 2013 r.

Zdzisław Celusta

Obszar specjalizacji: Praca nad rozwojem osobistym, efektywnością osobistą oraz kluczowymi umiejętnościami miękkimi wśród przedsiębiorców i menedżerów.

Doświadczenie zawodowe: Od 17 lat przedsiębiorca, skuteczny menedżer, specjalista ds. sprzedaży, trener-szkoleniowiec.
Doświadczony w zarządzaniu sprzedażą i zespołem. Skoncentrowany na realizowaniu wyznaczonych celów przy zachowaniu zasad kultury biznesowej. Budowanie strategii firmy, tworzenie planów sprzedażowych, szkoleniowych oraz marketingowych, rekrutacja oraz budowanie zespołów sprzedażowych, szkolenie oraz motywowanie struktur sprzedażowych, analiza wyników sprzedażowych, budowanie długoterminowych relacji z klientami.

Doświadczenie szkoleniowe: Długoletnia praktyka trenerska w zakresie social media.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl