fbpx

Określanie celów i priorytetów w roli menadżera

Ramowy program usługi

1. Jak zrozumieć swój potencjał?
2. Ty jesteś odpowiedzialny. Odpowiedzialność jest darem.
3. Określ swoje wartości.
4. Określ, co naprawdę chcesz osiągnąć – priorytety.
5. Twoje dlaczego jest najważniejsze.
6. Teraz wyznacz co chcesz osiągnąć – zasada SMART.
7. Tajemnica skuteczności – słowo pisane.
8. Bądź ze sobą szczery do bólu – określ zasoby i ograniczenia.
9. Kierowanie i zarządzanie czyli cele strategiczne i operacyjne.
10. Jak współpracować czyli synergia w osiąganiu celów.
11. Mierzenie postępów.
12. Eliminowanie przeszkód.
13. Zarządzanie przez cele – MBO – managment by objectives.
14. Najważniejszy element w osiąganiu celów – wytrwałość.
15. Narzędzia do realizacji celów.
Metody realizacji zajęć: wykład, dyskusje, ćwiczenia, czat.

Grupa docelowa

Przedmiotowa usługa szkoleniowa, dedykowana jest:

 • właścicielom przedsiębiorstwa,
 • pracownikom przedsiębiorstwa, zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych,
 • pracownikom przedsiębiorstwa, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Efekty kształcenia

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do formułowania, planowania, organizowania i kontrolowania celów własnych,
pracowników oraz całego przedsiębiorstwa. Uczestnicy będą określać priorytety w wyznaczaniu celów, a także posiądą
zdolność do ustalania i egzekwowania harmonogramów oraz terminów realizacji.

Efekty uczenia się

Nazwa kompetencji: Określanie celów i priorytetów
Grupa kompetencji: Orientacja strategiczna
Po szkoleniu uczestnik:

 • Rozróżnia zasady określania celów (np. zasada SMART).
 • Rozróżnia założenia zarządzania przez cele (management by objectives – MBO)
 • Przygotowuje harmonogramy działania oraz określać czas realizacji poszczególnych zadań.
 • Planuje działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe.
 • Definiuje cele strategiczne i przekłada je na cele operacyjne.
 • Określa priorytety realizacji poszczególnychzadań i projektów (kaskadowanie celów).
 • Planuje terminy realizacji celów strategicznych i operacyjnych.
 • Działa w oparciu o plany (w tym ustalone priorytety, cele i terminy realizacji).
 • Zapewnia zasoby (w tym czas) dla realizacji poszczególnych zaplanowanych działań, oraz
 • Dokonuje potrzebnych korekt harmonogramów.
 • Określa czynniki i bariery, które mogąwpłynąć na prawidłowąrealizacjęcelów w założonych terminach.
 • Przygotowuje plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów.
 • Bierze odpowiedzialność za realizacjęcelów i zadań.
 • Uwzględnia plany i perspektywy innych osób w organizacji w określaniu celów i priorytetów.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • Test wiedzy
 • Ćwiczenia – analiza zachowań w sytuacji opóźnień w realizacji harmonogramów, opracowywania i przekazywania
  pracownikom planów naprawczych.

Harmonogram

Przedmiot / temat zajęć
Data realizacji zajęć Godzina rozpoczęcia
Godzina zakończenia Liczba godzin
Jak zrozumieć swój potencjał? - wykład, ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym
08-11-2021 08:00 09:00 01:00
 Ty jesteś odpowiedzialny. Odpowiedzialność jest darem - wykład, ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 08-11-2021  09:00  09:45   00:45
 Przerwa  08-11-2021 09:45  10:00   00:15
 Określ swoje wartości - wykład, ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym  08-11-2021  10:00  11:00 01:00 
 Określ, co naprawdę chcesz osiągnąć - priorytety - wykład, ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 08-11-2021   11:00  12:00 01:00 
 Przerwa  08-11-2021  12:00 12:15   00:15
 Twoje dlaczego jest najważniejsze - wykład, praca indywidualna, czat - forma zdalna w czasie rzeczywistym 08-11-2021   12:15 12:15  00:45 
 Teraz wyznacz co chcesz osiągnąć - zasada SMART - wykład, ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym  08-11-2021  13:00  13:45 00:45 
 Przerwa  08-11-2021 13:45
 14:00  00:15
 Tajemnica skuteczności - słowo pisane - wykład, case study - forma zdalna w czasie rzeczywistym 08-11-2021   14:00 15:00   01:00
 Bądź ze sobą szczery do bólu - określ zasoby i ograniczenia - wykład, ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 08-11-2021  15:00   16:00  01:00
 Kierowanie i zarządzanie czyli cele strategiczne i operacyjne - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 09-11-2021  08:00  09:00   01:00
 Jak współpracować czyli synergia w osiąganiu celów - wykład, dyskusja - forma zdalna w czasie rzeczywistym 09-11-2021   09:00  09:45  00:45
Przerwa   09-11-2021  09:45  10:00 00:15 
 Mierzenie postępów - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 09-11-2021   10:00 11:00   01:00
 Eliminowanie przeszkód - wykład, czat, ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 09-11-2021  11:00   12:00 01:00
Przerwa  09-11-2021   12:00  12:15 00:15 
 Zarządzanie przez cele - MBO - managment by objectives - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 09-11-2021  12:15   13:30 01:15 
 Najważniejszy element w osiąganiu celów - wytrwałość - wykład, ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 09-11-2021  13:30   14:15  00:45
 Przerwa  09-11-2021  14:15  14:30  00:15
 Narzędzia do realizacji celów - wykład, dyskusja - forma zdalna w czasie rzeczywistym 09-11-2021  14:30   15:45  01:15
 Test wiedzy - forma zdalna w czasie rzeczywistym 09-11-2021  15:45  16:00  00:15 

Kto prowadzi szkolenie?

Grzegorz Zięba

Od 2000 roku związany z branżą szkoleniową oraz indywidualną pracą podczas terapii i
coachingów. Autor dziesiątek programów szkoleniowych, tysięcy tekstów. Współautor książki
„Technika Transformacji …” (2019). Od wielu lat prowadzi programy mentoringowe i szkolenia dla
międzynarodowych korporacji, średnich i małych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.
Doświadczenie dzięki setkom przeprowadzonych szkoleń i terapii indywidualnych, warsztatów i
konsultacji w trybie stacjonarnym i online. Współpraca m.in. z firmąMS Team Mariusza Szuby
prowadząc szkolenia i coachingi z zakresu szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej oraz
międzyludzkiej. W ciągu ostatnich 24 miesięcy od planowanego rozpoczęcia niniejszej usługi
przeprowadziła ponad 120 godzin szkoleń w zakresie określania celów i priorytetów m.in.: Projekt
Człowiek-zarządzanie własną zmianą-64h, w dniach: 28-29.08.2021, 26-27.06.2021, 24-
25.04.2021,24-25.10.2020-Systemy myślenia-planowanie i skuteczność działania w praktyce-32h,
w dniach: 2-4.07.2021, 10-11.04.2021;Pewność siebie z elementami asertywności – jak działać
skutecznie – 16h: 22-23.05.2021;Planowanie i zarządzanie zmianą-52h: 11-13.12.2020, 14-
16.12.2020. Wykształcenie: Wyższe-Absolwent AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Certyfikowany Neurolingwista (Instytut NLP Andrzeja Batko), Master Time Line Therapy i Master
Coach NLP (Coaching Division of the American Board of NLP), Storyteller.

Anna Nitkiewicz-Jankowska

Specjalizuje się w szkoleniach, konsultacjach i pracy własnej z klientem z zakresu rozwoju
osobistego. Doświadczenia zawodowe zdobywała od 1998 r. między innymi na stanowisku
nauczyciela akademickiego na kilku uczelniach (Uniwersytet Śląski, Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa w Katowicach, Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną p.k. w Nysie, Akademią
Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) oraz
prowadząc własną działalność gosp. w zakresie szkoleń i doradztwa. Autorka i współautorka
wszystkich programów szkoleniowych realizowanych przez siebie podczas warsztatów.
Działalność wykładową i szkoleniową prowadzi nieprzerwanie od 1998 r. W ciągu ostatnich 24
miesięcy od planowanego rozpoczęcia niniejszej usługi przeprowadziła ponad 120 godzin szkoleń
w zakresie określania celów i priorytetów m.in.: Twój sukces od tego zależy. Sztuka wyznaczania
celów, priorytetów i opracowywania strategii – forma zdalna; 10.05.2021-16h; 26.08.2021-
16h;Projekt Człowiek-zarządzanie własną zmianą-64h, w dniach: 28-29.08.2021, 26-27.06.2021,

24-25.04.2021,24-25.10.2020-Systemy myślenia-planowanie i skuteczność działania w praktyce-
32h, w dniach: 2-4.07.2021, 10-11.04.2021;Pewność siebie z elementami asertywności – jak

działać skutecznie – 16h: 22-23.05.2021;Planowanie i zarządzanie zmianą-52h: 11-13.12.2020,
14-16.12.2020;Techniki zarządzania zmianą-16h-23-24.05.2020. Wykształcenie: Wyższe-dr nauk
ekonomicznych z zakresu Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl