fbpx

Określanie celów i priorytetów w roli menadżera

Ramowy program usługi

1. Jak zrozumieć swój potencjał?
2. Ty jesteś odpowiedzialny. Odpowiedzialność jest darem.
3. Określ swoje wartości.
4. Określ, co naprawdę chcesz osiągnąć – priorytety.
5. Twoje dlaczego jest najważniejsze.
6. Teraz wyznacz co chcesz osiągnąć – zasada SMART.
7. Tajemnica skuteczności – słowo pisane.
8. Bądź ze sobą szczery do bólu – określ zasoby i ograniczenia.
9. Kierowanie i zarządzanie czyli cele strategiczne i operacyjne.
10. Jak współpracować czyli synergia w osiąganiu celów.
11. Mierzenie postępów.
12. Eliminowanie przeszkód.
13. Zarządzanie przez cele – MBO – managment by objectives.
14. Najważniejszy element w osiąganiu celów – wytrwałość.
15. Narzędzia do realizacji celów.
Metody realizacji zajęć: wykład, dyskusje, ćwiczenia, czat.

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do formułowania, planowania, organizowania i kontrolowania celów własnych,
pracowników oraz całego przedsiębiorstwa. Uczestnicy będą określać priorytety w wyznaczaniu celów, a także posiądą
zdolność do  ustalania i egzekwowania harmonogramów oraz terminów realizacji.

Dzięki szkoleniu uczestnik

 • Rozróżnia zasady określania celów (np. zasada SMART).
 • Rozróżnia założenia zarządzania przez cele (management by objectives – MBO)
 • Przygotowuje harmonogramy działania oraz określać czas realizacji poszczególnych zadań.
 • Planuje działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe.
 • Definiuje cele strategiczne i przekłada je na cele operacyjne.
 • Określa priorytety realizacji poszczególnychzadań i projektów (kaskadowanie celów).
 • Planuje terminy realizacji celów strategicznych i operacyjnych.
 • Działa w oparciu o plany (w tym ustalone priorytety, cele i terminy realizacji).
 • Zapewnia zasoby (w tym czas) dla realizacji poszczególnych zaplanowanych działań, oraz
 • Dokonuje potrzebnych korekt harmonogramów.
 • Określa czynniki i bariery, które mogąwpłynąć na prawidłowąrealizacjęcelów w założonych terminach.
 • Przygotowuje plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów.
 • Bierze odpowiedzialność za realizacjęcelów i zadań.
 • Uwzględnia plany i perspektywy innych osób w organizacji w określaniu celów i priorytetów.

Kto prowadzi szkolenie?

Grzegorz Zięba

Od 2000 roku związany z branżą szkoleniową oraz indywidualną pracą podczas terapii i
coachingów. Autor dziesiątek programów szkoleniowych, tysięcy tekstów. Współautor książki
„Technika Transformacji …” (2019). Od wielu lat prowadzi programy mentoringowe i szkolenia dla
międzynarodowych korporacji, średnich i małych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.
Doświadczenie dzięki setkom przeprowadzonych szkoleń i terapii indywidualnych, warsztatów i
konsultacji w trybie stacjonarnym i online. Współpraca m.in. z firmąMS Team Mariusza Szuby
prowadząc szkolenia i coachingi z zakresu szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej oraz
międzyludzkiej. W ciągu ostatnich 24 miesięcy od planowanego rozpoczęcia niniejszej usługi
przeprowadziła ponad 120 godzin szkoleń w zakresie określania celów i priorytetów m.in.: Projekt
Człowiek-zarządzanie własną zmianą-64h, w dniach: 28-29.08.2021, 26-27.06.2021, 24-
25.04.2021,24-25.10.2020-Systemy myślenia-planowanie i skuteczność działania w praktyce-32h,
w dniach: 2-4.07.2021, 10-11.04.2021;Pewność siebie z elementami asertywności – jak działać
skutecznie – 16h: 22-23.05.2021;Planowanie i zarządzanie zmianą-52h: 11-13.12.2020, 14-
16.12.2020. Wykształcenie: Wyższe-Absolwent AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Certyfikowany Neurolingwista (Instytut NLP Andrzeja Batko), Master Time Line Therapy i Master
Coach NLP (Coaching Division of the American Board of NLP), Storyteller.

Anna Nitkiewicz-Jankowska

Specjalizuje się w szkoleniach, konsultacjach i pracy własnej z klientem z zakresu rozwoju
osobistego. Doświadczenia zawodowe zdobywała od 1998 r. między innymi na stanowisku
nauczyciela akademickiego na kilku uczelniach (Uniwersytet Śląski, Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa w Katowicach, Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną p.k. w Nysie, Akademią
Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) oraz
prowadząc własną działalność gosp. w zakresie szkoleń i doradztwa. Autorka i współautorka
wszystkich programów szkoleniowych realizowanych przez siebie podczas warsztatów.
Działalność wykładową i szkoleniową prowadzi nieprzerwanie od 1998 r. W ciągu ostatnich 24
miesięcy od planowanego rozpoczęcia niniejszej usługi przeprowadziła ponad 120 godzin szkoleń
w zakresie określania celów i priorytetów m.in.: Twój sukces od tego zależy. Sztuka wyznaczania
celów, priorytetów i opracowywania strategii – forma zdalna; 10.05.2021-16h; 26.08.2021-
16h;Projekt Człowiek-zarządzanie własną zmianą-64h, w dniach: 28-29.08.2021, 26-27.06.2021,

24-25.04.2021,24-25.10.2020-Systemy myślenia-planowanie i skuteczność działania w praktyce-
32h, w dniach: 2-4.07.2021, 10-11.04.2021;Pewność siebie z elementami asertywności – jak

działać skutecznie – 16h: 22-23.05.2021;Planowanie i zarządzanie zmianą-52h: 11-13.12.2020,
14-16.12.2020;Techniki zarządzania zmianą-16h-23-24.05.2020. Wykształcenie: Wyższe-dr nauk
ekonomicznych z zakresu Zarządzania i Ekonomiki Usług.

 

 • Brak szczególnych wymagań wstępnych.
 • Szkolenie z elementami warsztatu.
 • Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl