fbpx

Zarządzanie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 

Harmonogram

4.11.2021

08:00 – 08:45 – Regulacje w zakresie zarządzania konfliktem w świetle regulacji ustawy o dystrybucji – wykład – forma zdalna w czasie rzeczywistym

08:45 – 09:15 – Czym jest i kiedy mamy do czynienia z konfliktem interesów? – wykład – forma zdalna w czasie rzeczywistym

09:15 – 09:30 – Czym jest i kiedy mamy do czynienia z konfliktem interesów? – ćwiczenia – forma zdalna w czasie rzeczywistym

09:30 – 09:45 Przerwa

13:30 – 14:30 Facebook

09:45 – 11:00 – Kompetencje miękkie w zakresie zarządzania konfliktem interesów (klient, dystrybutor, zakład ubezpieczeń) – wykład – forma zdalna w czasie rzeczywistym

11:00 – 11:15 – Kompetencje miękkie w zakresie zarządzania konfliktem interesów (klient, dystrybutor, zakład ubezpieczeń) – ćwiczenia – forma zdalna w czasie rzeczywistym

11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:45 – Rozliczenia prowizyjne różnych typów pośredników – konflikt interesów – wykład – forma zdalna w czasie rzeczywistym

12:45 – 13:00 – Rozliczenia prowizyjne różnych typów pośredników – konflikt interesów – ćwiczenia – forma zdalna w czasie rzeczywistym

13:00 – 13:15 Przerwa

13:15 – 14:15 – Procedury postępowania w najlepiej pojętym interesie klienta – wykład – forma zdalna w czasie rzeczywistym

14:15 – 14:30 – Procedury postępowania w najlepiej pojętym interesie klienta – ćwiczenia – forma zdalna w czasie rzeczywistym

14:30 – 14:45 – Test wiedzy – forma zdalna w czasie rzeczywistym

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy przedsiębiorstw z branży ubezpieczeniowej.

Efekty kształcenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do prawidłowego stosowania nowych regulacji dotyczących zarządzania konfliktem
wynikających z nowych obowiązków nałożonych przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń z uwzględnieniem kompetencji
miękkich w zakresie zarządzania konfliktem interesów.

Wiedza

 • Definiuje wymogi ustawy dystrybucyjnej w zakresie, zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów w procesie
  obsługi klienta
 • Rozróżnia rodzaje konfliktów
 • Przywołuje wytyczne Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Umiejętności

 • Kontroluje strategię zarządzania konfliktem
 • Rozpoznaje, zapobiega i zarządza konfliktami interesów w procesie obsługi klienta
 • Kreuje strategię rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Kompetencje społeczne

 • Rozumie istotę i wagę potencjalnego konfliktu interesów
 • Buduje relacje partnerskie podczas sytuacji konfliktowych
 • Kieruje się najlepiej pojętym dobrem Klienta

Kto prowadzi szkolenie?

Rafał Mzyk

Przedsiębiorca, szkoleniowiec i aktywny inwestor. Promotor edukacji finansowej. Pomysłodawca i koordynator Klubu Inwestora. Pasjonat, praktyk kryptowalut i technologii Blockchain, z którymi jest związany od 4 lat. Z rynkami finansowymi związany od 10 lat. Zwolennik dywersyfikacji dochodów o różne klasy aktywów. Ceni łączenie tradycyjnych form inwestowania z nowymi, innowacyjnymi modelami. Doświadczenie zdobywał również przez 4 lata, pracując na stanowiskach kierowniczych w bankowości. Dziś wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z korporacji finansowej z nowoczesnymi formami inwestowania. Doświadczenie praktyczne w bankowości, m.in. w roli trenera rozwoju finansowego. W ostatnich 24 m-cach przeprowadził ponad 120 godzin szkolenia z zakresu: Analiza potrzeb klienta, konflikt, reklamacje w ramach nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń; Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych; Finansowanie działalności małych i średnich podmiotów gospodarczych; Zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie finansowania podmiotów gospodarczych; Kredyt hipoteczny w pigułce. Ustawa o kredycie hipotecznym; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i innych form działalności przestępczej; Identyfikacja ryzyka; Finansowanie podmiotów powiązanych–identyfikacja ryzyk i zagrożeń. Wykształcenie: Wyższe.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl