fbpx

Zarządzanie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 

Ramowy program szkolenia

Regulacje w zakresie zarządzania konfliktem w świetle regulacji ustawy o dystrybucji.

 • wyjaśnienie celów oraz zadań Ustawy

Czym jest i kiedy mamy do czynienia z konfliktem interesów?

 • pojęcia w odniesieniu do praktyki sprzedażowej i sytuacje zaistnienia konfliktu interesów

Kompetencje miękkie w zakresie zarządzania konfliktem interesów (klient, dystrybutor, zakład ubezpieczeń).

 • komunikowanie się w konflikcie

Rozliczenia prowizyjne różnych typów pośredników – konflikt interesów.

 • przykładowe sytuacje wystąpienia konfliktu interesów

Procedury postępowania w najlepiej pojętym interesie klienta.

 • strategie rozwiązywania konfliktów.

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do prawidłowego stosowania nowych regulacji dotyczących zarządzania konfliktem wynikających z nowych obowiązków nałożonych przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń z uwzględnieniem kompetencji miękkich w zakresie zarządzania konfliktem interesów.

Dzięki szkoleniu uczestnik

 • Definiuje wymogi ustawy dystrybucyjnej w zakresie, zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów w procesie
  obsługi klienta
 • Rozróżnia rodzaje konfliktów
 • Przywołuje wytyczne Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Kontroluje strategię zarządzania konfliktem
 • Rozpoznaje, zapobiega i zarządza konfliktami interesów w procesie obsługi klienta
 • Kreuje strategię rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Rozumie istotę i wagę potencjalnego konfliktu interesów
 • Buduje relacje partnerskie podczas sytuacji konfliktowych
 • Kieruje się najlepiej pojętym dobrem Klienta

Kto prowadzi szkolenie?

Rafał Mzyk

Przedsiębiorca, szkoleniowiec i aktywny inwestor. Promotor edukacji finansowej. Pomysłodawca i koordynator Klubu Inwestora. Pasjonat, praktyk kryptowalut i technologii Blockchain, z którymi jest związany od 4 lat. Z rynkami finansowymi związany od 10 lat. Zwolennik dywersyfikacji dochodów o różne klasy aktywów. Ceni łączenie tradycyjnych form inwestowania z nowymi, innowacyjnymi modelami. Doświadczenie zdobywał również przez 4 lata, pracując na stanowiskach kierowniczych w bankowości. Dziś wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z korporacji finansowej z nowoczesnymi formami inwestowania. Doświadczenie praktyczne w bankowości, m.in. w roli trenera rozwoju finansowego. W ostatnich 24 m-cach przeprowadził ponad 120 godzin szkolenia z zakresu: Analiza potrzeb klienta, konflikt, reklamacje w ramach nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń; Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych; Finansowanie działalności małych i średnich podmiotów gospodarczych; Zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie finansowania podmiotów gospodarczych; Kredyt hipoteczny w pigułce. Ustawa o kredycie hipotecznym; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i innych form działalności przestępczej; Identyfikacja ryzyka; Finansowanie podmiotów powiązanych–identyfikacja ryzyk i zagrożeń. Wykształcenie: Wyższe.

 

 • Brak szczególnych wymagań wstępnych.
 • Szkolenie z elementami warsztatu.
 • Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl