fbpx

Rola edukacji finansowej

w budowaniu majątku

i płynności finansowej firmy.

Naucz się rozsądniej planować budżet Twojego przedsiębiorstwa.

 

Cel edukacyjny szkolenia

 

Celem szkolenia jest znaczący wzrost wiedzy i świadomości na temat funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, i zrozumienia od strony praktycznej jak po tych rynkach się poruszać w sposób bezpieczny i zyskowny. W trakcie i po szkoleniu, uczestnicy poprawią swoje rozumienie funkcjonowania danych instrumentów finansowych oraz zyskają znajomość pojęć finansowych. Dzięki zdobytym informacjom, nauce i praktycznych ćwiczeniach, obiektywnemu przeglądowi rynku, rozwiną umiejętność i nabiorą pewności, że mają większą świadomość zarządzania budżetem domowym.

 

 

Zyskają także wiedzę na temat budowania swojego prywatnego majątku o różne instrumenty finansowe, dziś dostępne na rynku. Zyskają również świadomość ryzyka inwestycyjnego i możliwości podejmowania przemyślanych wyborów, oraz dowiedzą się, gdzie udać się po pomoc i jakie inne skuteczne działania podjąć, aby poprawić swoją sytuację finansową. Uzyskana wiedza pozwoli uczestnikom podnosić świadomość finansową i biznesową.

Ramowy program szkolenia

Ewolucja pieniądza na przestrzeni dziejów

– historia pieniądza i etapy jego ewolucji
– funkcje i cechy pieniądza
– pieniądz towarowy, nietowarowy, wirtualny
Rola banków w systemie finansowym

– geneza powstania banków
– rola banków w systemie finansowym
– rodzaje banków i ich zadania
– model kreacji pieniądza przez banki
Rynek Finansowy

– rynek pieniężny i kapitałowy
– uczestnicy rynku finansowego
– rynek walutowy
– instrumenty pochodne
– mechanizmy funkcjonowania rynku
– rola stóp procentowych
– przepływ pieniądza na rynku
– skąd bierze się inflacja?
– czym jest dług publiczny?
– cykle koniunkturalne
– skąd bierze się zysk w inwestycjach?
– zasady klasyfikacji aktywów i pasywów
Edukacja Finansowa

– Psychologia oszczędzania i inwestowania
– System podziału dochodu – system 6S
– Zabezpieczenie finansowe teraźniejszości i przyszłości
– Czym jest osłona finansowa i jak ją wypracować?
– Droga do niezależności finansowej
– Jaki jest Twój profil inwestycyjny?
– Stosunek ryzyka do zysku – o czym warto wiedzieć?
– Majątek prywatny a majątek firmy – jak nim dysponować i rozdzielać?
Problem luki emerytalnej - wyzwanie dla przedsiębiorców i ich rodzin

– ZUS przedsiębiorcy a emerytura – co warto wiedzieć?
– Prywatny majątek czy fundusze emerytalne?
– Jak zapewnić wysoki standard życia po przejściu na emeryturę?
-Jak zarządzać kapitałem firmy i zwiększać przepływy finansowe?
Narzędzia budowania majątku

– Lokaty bankowe a inflacja
– Czym są obligacje i ich rodzaje?
– Fundusze inwestycyjne
– Zasady budowy portfela inwestycyjnego
– Metody zarządzania ryzykiem
– Skuteczne strategie oszczędzania i inwestowania
– Ubezpieczenia – kompromis gwarancji i zysku?
– Czy nieruchomości to wciąż dobra inwestycja?
– Kupno, wynajem czy flipowanie? – metody zarabiania na mieszkaniach?
– Grunt ziemski czy mieszkanie?
– Dźwignia finansowa, czyli jak zarobić na kredycie?
– Złoto i metale szlachetne
– Giełda, forex – czy można się tego nauczyć?
Nowoczesne formy inwestowania

– Czym są kryptowaluty?
– Jak powstał Bitcoin?
– Rodzaje zarabiania na kryptowalutach
– Technologia Blockchain – czy można ją wykorzystać w firmie i na niej zarobić?
– Jak poruszać się po tym rynku w sposób bezpieczny i zyskowny,
– Giełda, portfele, strategie zarabiania
– Udziały w zyskach innych firm – jak skorzystać z tokenizacji.

Grupa docelowa

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która podnosić świadomość i płynność finansową firmy.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie posiadał aktualną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu finansów, instrumentów finansowych, dotyczącą m.in. mechanizmów wpływających na wartość pieniądza w czasie, czy też nowoczesnych technik i strategii inwestowania czy metod finansowania rozwoju firmy.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, każdy nabędzie większą świadomość poziomu swojej inteligencji finansowej, co może przełożyć na wzrost budowy majątku i dochodowości firmy w czasie.Uczestnik, zyska przegląd i zrozumienie rynku finansowego co do wyboru instrumentów i nauczy się z nich korzystać. Będzie znał i rozumiał zależność zysku do ryzyka. Będzie potrafił samodzielnie rozwijać umiejętności wykorzystania tej wiedzy i narzędzi związanych z tą tematyką do podnoszenia płynności finansowej firmy jak i budowaniu jej majątku.

Harmonogram

Dzień 1

10:00 – 11:00 Ewolucja pieniądza na przestrzeni dziejów

11:00 – 11:15 Przerwa 

11:15 – 13:00 Rola banków w systemie finansowym

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:45 Rynek Finansowy

15:45 – 16:00 Przerwa 

16:00 – 18:00 Edukacja Finansowa

 

Dzień 2

10:00 – 11:00 Problem luki emerytalnej – wyzwanie dla przedsiębiorców

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Narzędzia budowania majątku

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:45 Nowoczesne formy inwestowania

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:30 Podsumowanie z warsztatami

17:30 – 18:00 Podsumowanie i rozdanie certyfikatów

„Skoncentruj się na tworzeniu źródła dochodu pasywnego. Dochodu, który będzie generował pieniądze nawet wtedy, gdy przestaniesz pracować. To jest właśnie prawdziwy klucz do tworzenia wolności finansowej.” – Steve Grounds

Kto prowadzi szkolenie?

Rafał Mzyk

Obszar specjalizacji:  Przedsiębiorca, szkoleniowiec i aktywny inwestor.

Doświadczenie zawodowe: Promotor edukacji finansowej. Pomysłodawca i koordynator Klubu Inwestora. Pasjonat, praktyk kryptowalut i technologii Blockchain, z którymi jest związany od 4 lat. Z rynkami finansowymi związany od 10 lat. Zwolennik dywersyfikacji dochodów o różne klasy aktywów. Cenni łączenie tradycyjnych form inwestowania z nowymi,
innowacyjnymi modelami. Doświadczenie zdobywał również przez 4 lata, pracując na stanowiskach kierowniczych w bankowości. Dziś wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z korporacji finansowej z nowoczesnymi formami inwestowania.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń: Doświadczenie doświadczenie praktyczne w bankowości, m.in. w roli trenera rozwoju finansowego.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl