fbpx

Inteligencja Emocjonalna w Biznesie – forma zdalna

Cel edukacyjny szkolenia

Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy z zakresu Inteligencji Emocjonalnej w biznesie. Podczas szkolenia uczestnicy poznają definicję Inteligencji Emocjonalnej oraz jej znaczenie w biznesie. Nauczą się zauważać, nazywać i rozróżniać poszczególne emocje. Dowiedzą się jak ważna jest umiejętność zarządzania swoimi emocjami i jak wiele codziennych sytuacji w biznesie jest zależnych od ich stanu emocjonalnego. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy jak świadomie, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, mieć dostęp do emocji, które wpłyną korzystnie na podejmowane działania biznesowe oraz budowane relacje z drugim człowiekiem. Uczestnicy zaczną mieć wpływ na kontrolowanie swoich reakcji emocjonalnych. Dzięki temu łatwiej będzie im stawiać czoła pojawiającym się wyzwaniom oraz spokojniej i pewniej będą mogli rozwijać swój biznes.

Umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą uczestnikom łatwiej działać w sytuacjach stresowych i nerwowych. Będą wiedzieć jak zdystansować się do niekorzystnych emocji oraz co zrobić, aby zamienić je na te, których potrzebują w danym momencie. Zaczną mieć większy wpływ na siebie samych m.in. zarządzając zespołem, w procesie pozyskiwania klienta, wykonywania zimnych telefonów, podczas negocjacji, w procesie sprzedaży, podczas prezentacji produktów/usług i w wielu innych, codziennych sytuacjach biznesowych, których doświadczają każdego dnia w swojej pracy.

Ramowy program szkolenia

Moduł I. Wprowadzenie do tematu Inteligencji Emocjonalnej
– Definicja Emocji oraz Inteligencji Emocjonalnej
– Znaczenie Inteligencji Emocjonalnej w biznesie
– Proces powstawania emocji
– Umysł racjonalny i emocjonalny
Moduł II. Różnorodność emocjonalna

– Podział odczuwanych emocji
– Sygnały rozpoznawcze poszczególnych emocji
– Emocje pożądane i niepożądane w biznesie
– Wpływ pojawiających się emocji na rozwój biznesu
– Rozpoznawanie emocji u drugiego człowieka
Moduł III. Poznanie własnej emocjonalności
– Świadomość własnych emocji w biznesie
– Źródła pojawiających się emocji
– Przestrzeń między bodźcem a reakcją emocjonalną
– Wpływ krytyka wewnętrznego na emocje w biznesie
– Inteligencja Emocjonalna w podejmowaniu biznesowych decyzji
Moduł IV. Poczucie własnej wartości a Inteligencja Emocjonalna
– Indywidualne poczucie własnej wartości w biznesie
– Emocjonalna akceptacja siebie
– Składowe poczucia własnej wartości
– Wpływ poczucia własnej wartości na Inteligencję Emocjonalną w biznesie
– Praktyczne możliwości budowania poczucia wartości w biznesie
Moduł V. Zarządzanie emocjami w biznesie
– Stres, strach, złość, wściekłość, melancholia – wpływ poszczególnych emocji na biznes
– Wypieranie emocji
– Panowanie nad reakcjami impulsowymi
– Sposoby radzenia sobie z niekorzystnymi emocjami w biznesie
Moduł VI. Znaczenie sposobu myślenia w Inteligencji Emocjonalnej
– Sposób myślenia jako element Inteligencji Emocjonalnej
– Optymizm i pesymizm oraz ich wpływ na emocje w biznesie
Moduł VII. Emocje pożądane w biznesie XXI wieku
– Wewnętrzny spokój podstawą Inteligencji Emocjonalnej w biznesie
– Pewność siebie w sytuacjach biznesowych
– Pozytywne emocje w codzienności biznesowej
– Emocje w sytuacjach konfliktowych
Moduł VIII. Empatia podstawową emocją w relacjach biznesowych
– Znaczenie empatii w pierwszym kontakcie biznesowym
– Empatia jako element długotrwałego budowania relacji biznesowych
– Empatia w zarządzaniu zespołem
– Empatia na spotkaniach biznesowych
– Granica empatii w biznesie
Moduł IX. Inteligencja emocjonalna w poszczególnych sytuacjach biznesowych
– Inteligencja Emocjonalna w procesie pozyskiwania klienta
– Inteligencja Emocjonalna w procesie wykonywania zimnych telefonów
– Inteligencja Emocjonalna podczas negocjacji
– Inteligencja Emocjonalna w sprzedaży
– Inteligencja Emocjonalna w zarządzaniu zespołem
– Inteligencja Emocjonalna podczas prezentacji biznesowej
– Inteligencja Emocjonalna w pozostałych sytuacjach biznesowych
Moduł X. Podsumowanie i rozdanie Certyfikatów
Forma zdalna usługi za pomocą platformy ZOOM.US. Szkolenie będzie rejestrowane / nagrywane w celu umożliwienia monitoringu i kontroli przez instytucję nadzorującą realizację usług z dofinansowaniem.
Uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania szkolenia po jego realizacji, na okres 6 miesięcy w celu utrwalania efektów uczenia się.
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia, Uczestnik powinien dysponować: urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet), zdolnym do odbioru dźwięku (głośniki, słuchawki), przeglądarką Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+.
2. Minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinariów wynosi 2Mb/s (zalecane połączenie szerokopasmowe).
3. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie logowania. Ważność linku – do zakończenia szkolenia wg. harmonogramu szkolenia.
Zapisując się na usługę wyrażasz zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku w wyżej wymienionych celach.

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy firm mający kontakt z klientem/partnerem biznesowym, przedsiębiorcy, kadra kierownicza i menadżerska, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy.

Efekty kształcenia

Wiedza:


Wie jaka jest definicja Emocji i Inteligencji Emocjonalnej
Zna proces powstawania emocji
Zna różnicę między umysłem racjonalnym i emocjonalnym
Zna podział emocji i potrafi je rozróżniać
Zna źródła pojawiających się emocji
Wie czym jest wyparcie emocji i kiedy się pojawia
Wie czym jest krytyk wewnętrzny i jaki ma wpływ na emocje
Wie jak rozpoznawać konkretne emocje u siebie i drugiego człowieka
Wie jak wpływać na emocje drugiego człowieka
Wie jaką rolę pełni Inteligencja Emocjonalna w biznesie
Wie czym jest przestrzeń między bodźcem a reakcją i jakie jest jej znaczenie
Wie jaki związek jest między poczuciem wartości a Inteligencją Emocjonalną
Zna składowe poczucia wartości i wie jaki mają wpływ na pojawiające się emocje
Zna wpływ poszczególnych emocji na podejmowane decyzje i działania w biznesie
Zna wpływ kierunku myślenia na pojawiające się emocje i reakcje w biznesie
Wie jakie znaczenie ma empatia w poszczególnych aspektach działań biznesowych
Ma wiedzę dotyczącą zarządzania emocjami w poszczególnych sytuacjach biznesowych
Rozumie znaczenie Inteligencji Emocjonalnej w biznesie

Kompetencje społeczne (postawy):

Zbudowana Inteligencja Emocjonalna
Świadomość siebie i wpływ na swoje reakcje emocjonalne w biznesie
Profesjonalne podejście do pracownika/klienta, partnera biznesowego
Odpowiedzialność za siebie i swoje działania w biznesie
 

Umiejętności:


Potrafi zauważać u siebie i innych pojawiające się emocje
Potrafi nazwać i określić poszczególne emocje
Zauważa symptomy pojawiających się emocji przed automatyczną dotychczasową reakcją
Potrafi zlokalizować swojego krytyka wewnętrznego oraz zmniejszyć jego wpływ na pojawiające się emocje w poszczególnych sytuacjach biznesowych
Praktycznie wykorzystuje narzędzia pozwalające utrzymać jak najwyższy poziom poczucia własnej wartości w biznesie
Praktycznie wykorzystuje umiejętności radzenia sobie z niekorzystnymi emocjami w biznesie
Ma wpływ na swoje emocje podczas podejmowania ważnych, biznesowych decyzji
Potrafi oddzielać się od emocji związanych z niepowodzeniami w przeszłości oraz ogranicza ich wpływ na obecne reakcje w biznesie
Wykorzystuje emocję empatii w budowaniu relacji biznesowych
Kontroluje swoje emocje w sytuacjach konfliktowych i stresujących
Ma dostęp do wewnętrznego spokoju, gdy tego potrzebuje w biznesie
Umie zamieniać niekorzystne emocje na korzystne
Potrafi świadomie decydować o swoich reakcjach emocjonalnych w poszczególnych sytuacjach biznesowych (m.in. podczas spotkań biznesowych, w procesie pozyskiwania klienta, podczas wykonywania telefonów, w procesie sprzedaży, podczas prowadzonych prezentacji itp.)

Harmonogram

Dzień 1

10:00 – 11:00 Wprowadzenie do tematu Inteligencji Emocjonalnej – forma zdalna na żywo

11:00- 13:00 Różnorodność emocjonalna – forma zdalna na żywo

13:00 – 18:00 Poznanie własnej emocjonalności forma zdalna na żywo

Dzień 2

10:00 – 12:00 Poczucie własnej wartości a Inteligencja Emocjonalna – forma zdalna na żywo

12:00 – 17:00 Zarządzanie emocjami w biznesie forma zdalna na żywo

17:00 – 18:00 Znaczenie sposobu myślenia w Inteligencji Emocjonalnej – forma zdalna na żywo

Dzień 3

10:00 – 11:30 Emocje pożądane w biznesie XXI wieku – forma zdalna na żywo

11:30 – 13:00 Empatia podstawową emocją w relacjach biznesowych – forma zdalna na żywo

13:00 – 17:00 Inteligencja emocjonalna w poszczególnych sytuacjach biznesowych – forma zdalna na żywo

17:00 – 18:00 Podsumowanie i rozdanie Certyfikatów forma zdalna na żywo

„Dwa monologi nie czynią dialogu.” – Jeff Daly

Kto prowadzi szkolenie?

Karolina Mikulko

Obszar specjalizacji: Rozwój osobisty w zakresie umiejętności miękkich i sprzedażowych, zarządzanie emocjami, budowanie długotrwałych relacji z klientami, budowanie i zarządzanie zespołem oraz świadoma komunikacja interpersonalna.

Doświadczenie zawodowe: Ponad 400 godzin pracy indywidualnej coachingowej oraz ponad 800 godzin przeprowadzonych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie umiejętności miękkich. Prowadząc od 2014 roku firmę zajmowała się także m.in. pozyskiwaniem i utrzymywaniem długotrwałych relacji z klientami biznesowymi i indywidualnymi, sprzedażą bezpośrednią i telefoniczną oraz prowadziła prezentacje produktowe. Posiada doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołem. W 2017 roku wystąpiła jako prelegentka podczas Akademii Law Busines Quality w Redzie, a w 2019 roku biorąc udział w projekcie „Diamenty Kobiecego Biznesu” uzyskała Dyplom Uznania za Wiarygodność Marki.

Doświadczenie szkoleniowe: Szkolenia rozwoju osobistego obejmujące umiejętności miękkie dla przedsiębiorców oraz zespołów sprzedażowych.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl