fbpx

Efektywność osobista w pracy – forma zdalna

Dowiedz się jak skuteczniej wykonywać swoje obowiązki w miejscu pracy

 

Cel edukacyjny szkolenia

 

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie umiejętności skutecznego działania w codziennej pracy pomimo niesprzyjających warunków. Takie działanie gwarantuje szybsze osiąganie celów, zwiększenie dochodów oraz krótszy czas pracy. Przejdziemy przez cały proces konieczny do efektywnego działania w pracy. Od wyznaczania celów, planowanie ich z uwzględnieniem planowania swojego czasu oraz działań. Dodatkowo praca nad motywacją oraz nawykami umożliwi osiągnięcie mniejszej ilości zmarnowanego czasu podczas godzin pracy.

 

Dzięki konkretnym technikom uczestnicy będą potrafili zmotywować samych siebie oraz skontrolować nawyki, które decydują o tym jak wygląda nasza praca. Uczestnicy dowiedzą się także jak radzić sobie z przeciwnościami oraz przeszkodami w pracy. Dodatkowo osoby uczestniczące w kursie dowiedzą się czym jest stres, dlaczego nam przeszkadza oraz poznają konkretne techniki dotyczące radzenia sobie ze stresem.

Ramowy program szkolenia

1. Osiąganie celów
– Jak wyznaczać sobie cele?
– Jak je planować?
– Jak efektywnie je osiągać?
2. Podejmowanie decyzji

– Skąd się biorą problemy w podejmowaniu decyzji?
– Metody podejmowania decyzji.
– Jak dobrać metodę do konkretnej decyzji?
3. Radzenie sobie ze stresem
– Czym jest stres?
– Skąd się bierze stres?
– Techniki radzenia sobie ze stresem.
4. Rozwiązywanie problemów
– Skąd się biorą problemy w naszym działaniu?
– Jak im zapobiegać?
– Jak poradzić sobie z problemem?
5. Zarządzanie zadaniami
– Piorytetyzacja zadań.
– Odrzucanie zbędnych zadań.
– Układanie kolejności zadań.
6. Zarządzanie sobą w czasie
– Czy można zarządzać czasem?
-Techniki i sposoby zarządzania sobą w czasie.
– Sposoby na błyskawiczne zwiększenie produktywności.
7. Motywacja i nawyki
– Czym jest motywacja?
– Czym są nawyki?
– Jak się motywować?
– Jak kształtować nowe nawyki?
– Jak zmieniać nawyki?

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm oraz ich pracowników.

Efekty kształcenia

Wiedza

Zna techniki podejmowania decyzji.
Ma wiedzę dotyczącą ograniczeń procesu podejmowania decyzji oraz błędów podejmowania decyzji.
Zna różne typy decyzji oraz style podejmowania decyzji.
Zna techniki wyznaczania celów.
Ma wiedzę na temat osiągania celów.
Definiuje i opisuje przebieg reakcji na czynnik stresotwórczy.
Wie jakie można zastosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w czasie wolnym.
Wie jakie znaczenie ma zdrowe odżywianie, sen i aktywność fizyczna dla radzenia sobie ze stresem.
Wie gdzie można szukać pomocy w sytuacjach trudnych.
Zna metody i techniki analizy problemów.
Zna techniki motywacyjne oraz pracy z nawykami.
Wie jak efektywnie planować zadania.
Wie jak motywować siebie i kontrolować nawyki.
Zna metody zarządzania sobą w czasie.

 

Kompetencje społeczne

Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję.
Motywacja do osiągania celów.
Odpowiedzialność.
Konsekwetne planowanie.
Swoją postawą promuje zdrowy styl życia.
Jest otwarty na zmianę niezdrowych nawyków i przekonań.
Jest dociekliwy/a i dokładny/a.
Planuje swoje zadania.
Kontroluje czas swojej pracy.

Umiejętności

Umie określić problem decyzyjny poprzez ocenę rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a oczekiwanym – w trakcie podejmowania decyzji koncentruje się na wyznaczonym celu.
Potrafi określić kryteria decyzji (czynniki mające znaczenie przy jej podjęciu) oraz ocenić ich znaczenie.
Potrafi dobrać metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej.
Umie zidentyfikować zaistniałe problemy.
Potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę problemu z uwzględnieniem jego przyczyn oraz skutków i relacji występujących między nimi.
Umie stosować techniki analizy problemów.
Umie wypracowywać, dokonać selekcji i wdrożyć rozwiązania pozwalające na eliminację problemów.
Potrafi ocenić przydatność i wiarygodność wykorzystywanych informacji, w tym informacji pozyskanych ze źródeł internetowych.
Umie rozpoznać możliwe przeszkody w osiągnięciu celu.
Potrafi ocenić szanse na osiągnięcie celu.
Umie zaplanować krok po kroku proces dojścia do celu.
Rozpoznaje symptomy odczuwanego stresu.
Ocenia skuteczność aktywnych i pasywnych metod radzenia sobie ze stresem z perspektywy swoich potrzeb.
Kształtuje miejsce pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu.
Wykorzystuje techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne.
Umie zaplanować zadania tak, aby zmaksymalizować szanse ich wykonania.
Umie zmotywować samego siebie o dziaania.
Potrafi zmienić swoje nawyki i kształtować siebie.
Umie zarządzać czasem swojej pracy.

Harmonogram

Dzień 1

8:00 – 10:00 Osiąganie celów

10:00- 13:00 Podejmowanie decyzji

13:00 – 17:00 Radzenie sobie ze stresem

Dzień 2

8:00 – 10:00 Rozwiązywanie problemów

10:00 – 12:00 Zarządzanie zadaniami

12:00 – 14:00 Zarządzanie sobą w czasie

14:00 – 16:00 Motywacja i nawyki

16:00 – 17:00 Test weryfikujący nabytą wiedzę po szkoleniu

„Organizacja czasu wymaga od Ciebie Trzech S:

samodyscypliny, samorozwoju i samokontroli” – Brian Tracy

Kto prowadzi szkolenie?

Piotr Majkusiak

Obszar specjalizacji: Praca nad rozwojem osobistym, efektywnością osobistą oraz kluczowymi umiejętnościami miękkimi wśród przedsiębiorców i menadżerów.

Doświadczenie zawodowe: Ponad 400 godzin pracy indywidualnej z klientami oraz ponad 900 godzin szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. Praca z małymi i średnimi korporacjami oraz ulepszeniem ich firm w branżach m.motoryzacyjna, IT, aplikacji rachunkowa, usługowa, kurierska fotograficzna.

Doświadczenie szkoleniowe: Szkolenia z zakresu sprzedaży i rozwoju osobistego dla właścicieli, menadżerów oraz pracowników MŚP.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl