fbpx

Kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu prawa podatkowego, niezbędnych do prawidłowego dokonywania rozliczeń. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat skutecznych strategii minimalizacji obciążeń podatkowych oraz optymalizacji, umożliwiających efektywne wykorzystanie metod minimalizacji podatkowej.

Ramowy program

Podatek VAT Faktura ustrukturyzowana oraz kasy fiskalne w 2023 i w 2024 roku.

 1. Rewolucja w fakturowaniu
  • Omówienie faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-Faktur.
 2. Kasy fiskalne
  • Zmiany przepisów dotyczące kas fiskalnych.
 1. Fakturowanie po zmianach przepisów
  • Faktura papierowa i elektroniczna, ustrukturyzowana oraz faktura w zamówieniach publicznych.
  • Zasady przechowywania, udostępniania oraz wystawiania faktur.
 2. Faktury VAT i faktury korygujące
  • Treść, rodzaje faktur, moment wystawienia.
  • Faktury wystawione do paragonu, a faktury uproszczone.
 1. Problemy praktyczne w rozliczeniu VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług
  • Czynności nieodpłatne.
  • Obowiązek podatkowy, odliczenia VAT, stawki VAT.
 1. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych
  • Miejsce dostawy towarów: dostawa ruchoma, nieruchoma, dostawa z montażem.
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów.
 1. Sprzedaż konsumencka w UE. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach usługowych oraz JPK VAT.
  • Sprzedaż konsumencka na terenie UE.
  • Transgraniczne świadczenie usług.
  • Zasady przygotowania pliku JPK VAT.

Podatki dochodowe Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy CIT
 2. Przedmiot opodatkowania w podatku CIT.
 3. Źródła przychodów w CIT.
 4. Przychody z działalności gospodarczej – katalog otwarty.
 5. Wybrane zwolnienia przedmiotowe (art. 17).
 6. Podstawa opodatkowania – odliczenia od dochodu.
 7. Wysokość podatku – stawki preferencyjne.
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT cz. II. Koszty uzyskania przychodów.
 2. Koszty uzyskania przychodów – kiedy można je rozliczyć?
 3. W jakim momencie rozliczamy koszt podatkowy?
 4. Przegląd kosztów uzyskania przychodów oraz wydatków niestanowiących kosztów.
 1. Ulga na złe długi.
 2. Ryczałt od dochodów spółek, czyli estoński CIT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT.

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy PIT.
 2. Wyłączenia podmiotowe.
 3. Opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
 4. Wspólne źródła przychodów.
 5. Wybór sposobu opodatkowania.
 1. Źródła przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Działalność wykonywana osobiście.
 3. Przegląd zwolnień przedmiotowych (art. 21 ust. 1 updof).
 4. Ulgi i preferencje podatkowe.
 1. Składka zdrowotna – w istocie podatek zdrowotny.
 2. Obciążenie podatkowe osoby fizycznej w różnych formach.

Płatnicy składek, ryczałt ewidencjonowany oraz zasady amortyzacji środków trwałych i koszty w leasingu.

 1. Obowiązki płatnika.
 2. Przychody pracowników.
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 4. Środki

Dzięki szkoleniu uczestnik

 • Utrwalisz podstawowe prawa i obowiązki podatnika VAT oraz CIT, zdobywając kompleksową wiedzę na temat tych systemów podatkowych.
 • Nabędziesz umiejętności uwzględniania różnic w podatku dochodowym w stosunku do przepisów ustawy o rachunkowości, umożliwiając bardziej precyzyjne rozliczenia.
 • Poznasz procedurę korekty podatku przy przejściu z rozliczenia podatkowego według zasad ogólnych na CIT Estoński, zyskując praktyczną wiedzę dotyczącą skomplikowanych procesów podatkowych.
 • Zdobędziesz umiejętność zastosowania dwóch ulg podatkowych w jednej operacji, co pozwoli Ci skutecznie zmniejszyć obciążenie podatkowe i zaoszczędzić środki finansowe.
 • Zrozumiesz, czym jest KSeF oraz jak wygląda faktura ustrukturyzowana, a także nauczysz się, kiedy rozpocząć testowanie wystawiania e-faktury, co wprowadzi Cię w obszar nowoczesnych rozwiązań księgowych.
 • Zajmiesz się kompleksowym rozliczaniem zagranicznych transakcji sprzedażowych i zakupowych, zdobywając umiejętności niezbędne do prawidłowej obsługi transakcji międzynarodowych.
 • Przygotujesz analizę najnowszych zmian w prawie bilansowym, co pozwoli Ci być na bieżąco z aktualnymi regulacjami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
 • Zdobędziesz umiejętność sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
 • Przygotujesz deklarację CIT-8 oraz rachunek przepływów pieniężnych, korzystając z praktycznych przykładów, co umożliwi Ci precyzyjne i zgodne z obowiązującymi przepisami rozliczenia.
 • Zanurzysz się w analizie aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, co pozwoli Ci dokładnie ujawnić istotne aspekty w sprawozdaniu finansowym za rok 2024.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl