fbpx

Instalator OZE – systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, instalacje elektryczne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do profesjonalnego projektowania oraz instalacji systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła. Poprzez zdobycie wiedzy na temat bezpiecznych i efektywnych praktyk montażu pomp ciepła oraz instalacji elektrycznych, uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności w obszarze projektowania, montażu, monitorowania i eksploatacji systemów pomp ciepła.

Ramowy program

 1. Rozumienie Ogólne:
  • Potencjał promieniowania słonecznego w Polsce i na świecie.
  • Charakterystyka promieniowania słonecznego.
  • Potencjał promieniowy słoneczny.
 2. Fotowoltaiczne Systemy Energetyczne:
  • Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych.
  • Budowa modułu fotowoltaicznego.
  • Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych.
  • Omówienie przykładowej karty katalogowej modułów fotowoltaicznych.
  • Charakterystyka prądowo-napięciowa.
 3. Instalacje Fotowoltaiczne:
  • Rodzaje instalacji fotowoltaicznych: On grid, Off grid, Układ hybrydowy.
 4. Falowniki:
  • Rodzaje i podział.
  • Omówienie przykładowej karty katalogowej falowników.
 5. Zabezpieczenia Elektryczne:
  • Zabezpieczenia strony DC (nadprądowe i przeciwprzepięciowe).
  • Zabezpieczenia strony AC.
  • Instalacje odgromowe.
  • Charakterystyka przewodów elektrycznych.
 6. Parametry Techniczne:
  • Wpływ zacienienia i diody bypass.
  • Czyszczenie modułów.
  • Przeglądy okresowe.
  • Badania termowizyjne.
 7. Optymalizatory Mocy:
  • Zasada działania.
  • Rodzaje.
 8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:
  • Przepisy BHP do pracy na wysokości i prac elektrycznych.
  • Przedstawienie dobrych praktyk monterskich.
  • Przykłady wykonywania prac na wysokości i elektrycznych.
 9. Zajęcia Dekarsko-Monterskie:
  • Budowa dachów.
  • Omówienie elementów i przystosowanie dachu do montażu systemu fotowoltaicznego.
  • Omówienie systemów montażowych na dachy skośne.
  • Montaż modułów na różnych rodzajach dachów.
  • Omówienie systemów montażowych na dachy płaskie.
  • Omówienie montażu na gruncie.
 10. Zajęcia Montażowo-Elektryczne:
  • Charakterystyka przewodów fotowoltaicznych.
  • Zarabianie złącz MC4.
  • Prowadzenie tras kablowych.
  • Montaż i dobór zabezpieczeń elektrycznych.
  • Wykonanie uziemienia instalacji.
  • Montaż falownika.
  • Podstawowa weryfikacja parametrów elektrycznych (pomiary kontrolne).
  • Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach.
  • Uruchomienie systemu.
  • Weryfikacja błędów na falowniku.
  • Omówienie stanów awarii i prawidłowej pracy.
 11. Instalacje Elektryczne:
  • Parametry elektryczne – miary i jednostki.
  • Przepisy i normy.
  • Układy sieci elektrycznych.
  • TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
  • Linie zasilające, przyłącza i WLZ.
  • Ochrona i bezpieczeństwo.
  • Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej.
  • Klasy ochronności.
  • Stopień ochrony IP.
  • Rozdzielnice elektryczne i obwody odbiorcze.
  • Charakterystyka najważniejszych zabezpieczeń elektrycznych.
  • Przewody elektryczne.
  • Połączenia wyrównawcze i ochronne.
  • Pomiary elektryczne i urządzenia pomiarowe.
 12. Szkolenie Praktyczne Montażowe:
  • Niezbędne narzędzia do pracy elektryka.
  • Planowanie instalacji elektrycznych.
  • Montaż rozdzielnicy elektrycznej na podstawie wcześniejszego projektu.
  • Zabezpieczenie izolacyjne.
  • Kontrola faz.
  • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

Dzięki szkoleniu uczestnik

 • Opanuje wiedzę teoretyczną dotyczącą systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła i instalacji elektrycznych, obejmującą istotne aspekty techniczne, zasady działania oraz najnowsze innowacje w tych dziedzinach.
 • Opanuje praktyczne umiejętności projektowania, włączając w to dobór odpowiednich komponentów i zabezpieczeń, dotyczące systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz instalacji elektrycznych.
 • Nabędzie kompetencje montażowe, zdobywając praktyczne umiejętności związane z profesjonalnym montażem systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła, uwzględniając najnowocześniejsze technologie oraz przestrzegając standardów bezpieczeństwa.
 • Nauczy się monitorowania i utrzymania systemów, w tym diagnozowania potencjalnych usterek, przeprowadzania okresowych przeglądów oraz podejmowania działań konserwacyjnych.
 • Posiądzie zdolność do analizy efektywności energetycznej, umożliwiającą identyfikację obszarów optymalizacji i wprowadzanie usprawnień w funkcjonujących systemach.
 • Zyska zrozumienie norm i regulacji dotyczących systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz instalacji elektrycznych, umożliwiając prawidłowe stosowanie wymogów prawnych.
 • Będzie miał orientację w najnowszych trendach i innowacjach w dziedzinie energii odnawialnej, co pozwoli dostosować się do dynamicznie rozwijającego się rynku.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl