fbpx

Szef kuchni w restauracji

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestnika do samodzielnego świadczenia usług z zakresu komponowania menu, właściwego stosowania i przechowywania produktów, a także przygotowywania potraw z wykorzystaniem różnorodnych technik obróbki termicznej, wraz z umiejętnością selekcji odpowiedniej zastawy stołowej.

 

Ramowy program

 1. Wprowadzenie do obszarów BHP, HACCP i budowy zakładu gastronomicznego:
  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • System HACCP w kontekście gastronomii.
  • Elementy budowy zakładu gastronomicznego.
 2. Organizowanie pracy własnej i zespołu:
  • Planowanie i koordynacja obowiązków.
  • Zarządzanie czasem.
  • Efektywna komunikacja w zespole.
 3. Prawidłowa komunikacja w zespołach sala – bar, sala – kuchnia:
  • Koordynacja pracy pomiędzy obszarami restauracji.
  • Skuteczna wymiana informacji.
 4. Menu kluczem do sukcesu:
  • Projektowanie atrakcyjnych i zróżnicowanych dań.
  • Analiza preferencji klientów.
 5. Rola szefa kuchni w obszarach operacyjnym, sprzedaży, administracji i pracy zespołowej:
  • Zarządzanie codziennymi operacjami kuchni.
  • Aspekty sprzedaży w kontekście kuchni.
  • Obowiązki administracyjne i organizacja pracy zespołowej.
 6. Nowe trendy w tworzeniu karty menu:
  • Śledzenie i wdrażanie najnowszych trendów kulinarystycznych.
  • Kreatywne podejście do komponowania menu.
 7. Szef kuchni jako „twarz” restauracji:
  • Budowanie marki osobistej szefa kuchni.
  • Rola w kreowaniu wizerunku restauracji.
 8. Nowoczesne technologie kulinarne:
  • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii w kuchni.
 9. Smak i zysk – ścisła współpraca szefa kuchni z managerem:
  • Równoważenie smaków i rentowności.
  • Współpraca z działem zarządzania restauracją.
 10. Wydawanie dań. Dobór zastawy stołowej:
  • Estetyka podawania potraw.
  • Wybór odpowiedniej zastawy.
 11. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej:
  • Selekcja wysokiej jakości składników.
  • Optymalne wykorzystanie dodatków kulinarnych.
 12. Zasady racjonalnego żywienia:
  • Planowanie diet z uwzględnieniem wartości odżywczych.
  • Zasady zdrowego odżywiania.
 13. Maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej:
  • Wybór i obsługa sprzętu kuchennego.
 14. Klasyfikacja żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej:
  • Zrozumienie różnych rodzajów żywności.
 15. Metody utrwalania żywności, przechowywania i obróbki termicznej artykułów spożywczych:
  • Techniki przechowywania żywności.
  • Bezpieczna obróbka termiczna.
 16. Receptury gastronomiczne:
  • Opracowywanie i dostosowywanie receptur.
  • Skomponowanie smacznych i atrakcyjnych dań.

Dzięki szkoleniu uczestnik

 • Tworzy zrównoważone menu, uwzględniając różnorodność smaków i preferencje klientów.
 • Planuje efektywne wykorzystanie zasobów, minimalizując marnotrawstwo i zapewniając optymalne zaopatrzenie.
 • Doskonala umiejętności kulinarnych, wykorzystując różnorodne techniki i surowce, tworząc innowacyjne dania.
 • Rozwija kulturę ciągłego doskonalenia, dążąc do ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości usług gastronomicznych.
 • Rozróżnia różne style i koncepcje gastronomiczne, dostosowując ofertę do unikalnych preferencji lokalnego rynku.
 • Kreuje atmosferę i kulturę gastronomiczną, przyciągając klientów i tworząc wyjątkowe doświadczenia.
 • Charakteryzuje zasady przyjmowania zamówień.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwa zdrowotnego żywienia.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl