fbpx

Efektywność osobista i zarządzanie sobą w czasie – forma zdalna

Planuj swoje cele, osiągaj je i bądź bardziej produktywny.

 

Cel edukacyjny szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania stresem, motywacji i nawyków skutecznego działania w codziennej pracy pomimo niesprzyjających warunków. Opanowanie tych umiejętności pozwoli na obniżenie poziomu stresu w ich pracy i życiu. Praca nad motywacją i nawykami umożliwi efektywniejszą pracę, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Dzięki konkretnym technikom uczestnicy będą potrafili zmotywować siebie, skontrolować nawyki i zmniejszyć poziom stresu.

Ramowy program szkolenia

1. Osiąganie celów

– Jak wyznaczać sobie cele?
– Jak je planować?
– Jak efektywnie je osiągać?
2. Podejmowanie decyzji

– Skąd się biorą problemy w podejmowaniu decyzji?
– Metody podejmowania decyzji.
– Jak dobrać metodę do konkretnej decyzji?
3. Radzenie sobie ze stresem

– Czym jest stres?
– Skąd się bierze stres?
– Techniki radzenia sobie ze stresem.
4. Rozwiązywanie problemów

– Skąd się biorą problemy w naszym działaniu?
– Jak im zapobiegać?
-Jak poradzić sobie z problemem?
5. Zarządzanie zadaniami

– Piorytetyzacja zadań.
– Odrzucanie zbędnych zadań.
– Układanie kolejności zadań.
6. Zarządzanie sobą w czasie

– Czy można zarządzać czasem?
– Techniki i sposoby zarządzania sobą w czasie.
– Sposoby na błyskawiczne zwiększenie produktywności.
7. Motywacja i nawyki

– Czym jest motywacja?
– Czym są nawyki?
– Jak się motywować?
– Jak kształtować nowe nawyki?
– Jak zmieniać nawyki?

Grupa docelowa

Przedmiotowa usługa szkoleniowa dedykowana jest:

 • właścicielom przedsiębiorstwa,
 • pracownikom przedsiębiorstwa,
 • pracownikom przedsiębiorstwa, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Efekty kształcenia

WIEDZA

 • Zna techniki podejmowania decyzji.
 • Ma wiedzę dotyczącą ograniczeń procesu podejmowania decyzji oraz błędów podejmowania decyzji.
 • Zna różne typy decyzji oraz style podejmowania decyzji.
 • Zna techniki wyznaczania celów.
 • Ma wiedzę na temat osiągania celów.
 • Definiuje i opisuje przebieg reakcji na czynnik stresotwórczy.
 • Wie jakie można zastosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w czasie wolnym.
 • Wie jakie znaczenie ma zdrowe odżywianie, sen i aktywność fizyczna dla radzenia sobie ze stresem.
 • Wie gdzie można szukać pomocy w sytuacjach trudnych.
 • Zna metody i techniki analizy problemów.
 • Zna techniki motywacyjne oraz pracy z nawykami.
 • Wie jak efektywnie planować zadania.
 • Wie jak motywować siebie i kontrolować nawyki.
 • Zna metody zarządzania sobą w czasie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję.
 • Motywacja do osiągania celów.
 • Odpowiedzialność.
 • Konsekwetne planowanie.
 • Swoją postawą promuje zdrowy styl życia.
 • Jest otwarty na zmianę niezdrowych nawyków i przekonań.
 • Jest dociekliwy/a i dokładny/a.
 • Planuje swoje zadania.
 • Kontroluje czas swojej pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Umie określić problem decyzyjny poprzez ocenę rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a oczekiwanym – w trakcie podejmowania decyzji koncentruje się na wyznaczonym celu.
 • Potrafi określić kryteria decyzji (czynniki mające znaczenie przy jej podjęciu) oraz ocenić ich znaczenie.
 • Potrafi dobrać metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej.
 • Umie zidentyfikować zaistniałe problemy.
 • Potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę problemu z uwzględnieniem jego przyczyn oraz skutków i relacji występujących między nimi.
 • Umie stosować techniki analizy problemów.
 • Umie wypracowywać, dokonać selekcji i wdrożyć rozwiązania pozwalające na eliminację problemów.
 • Potrafi ocenić przydatność i wiarygodność wykorzystywanych informacji, w tym informacji pozyskanych ze źródeł internetowych.
 • Umie rozpoznać możliwe przeszkody w osiągnięciu celu.
 • Potrafi ocenić szanse na osiągnięcie celu.
 • Umie zaplanować krok po kroku proces dojścia do celu.
 • Rozpoznaje symptomy odczuwanego stresu.
 • Ocenia skuteczność aktywnych i pasywnych metod radzenia sobie ze stresem z perspektywy swoich potrzeb.
 • Kształtuje miejsce pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu.
 • Wykorzystuje techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne.
 • Umie zaplanować zadania tak, aby zmaksymalizować szanse ich wykonania.
 • Umie zmotywować samego siebie o dziaania.
 • Potrafi zmienić swoje nawyki i kształtować siebie.
 • Umie zarządzać czasem swojej pracy.

Forma zdalna usługi

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy ZOOM.US.

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia, Uczestnik powinien dysponować:

 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet),
 • zdolnym do odbioru dźwięku (głośniki, słuchawki), przeglądarką Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+.

2. Minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinariów wynosi 2 Mb/s (zalecane połączenie szerokopasmowe).

3. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie logowania. Ważność linku – do zakończenia szkolenia wg. harmonogramu szkolenia.

Harmonogram

Dzień 1

08:00 – 10:00 Osiąganie celów – forma zdalna

10:00 – 13:00 Podejmowanie decyzji – forma zdalna

14:00 – 18:00 Radzenie sobie ze stresem – forma zdalna

 

Dzień 2

08:00 – 10:00 Rozwiązywanie problemów – forma zdalna

10:00 – 12:00 Zarządzanie zadaniami – forma zdalna

13:00 – 15:00 Zarządzanie sobą w czasie – forma zdalna

15:00 – 17:30 Motywacja i nawyki – forma zdalna

17:30 – 18:00 Podsumowanie szkolenia: pytania i odpowiedzi, test on-line – forma zdalna

 

„Organizacja czasu wymaga od Ciebie Trzech S: samodyscypliny, samorozwoju i samokontroli” – Brian Tracy

Kto prowadzi szkolenie?

Piotr Majkusiak

Obszar specjalizacji: Praca nad rozwojem osobistym, efektywnością osobistą oraz kluczowymi umiejętnościami miękkimi wśród przedsiębiorców i menadżerów.

Doświadczenie zawodowe: Ponad 400 godzin pracy indywidualnej z klientami oraz ponad 900 godzin szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. Praca z małymi i średnimi korporacjami oraz ulepszeniem ich firm w branżach m.motoryzacyjna, IT, aplikacji rachunkowa, usługowa, kurierska fotograficzna.

Doświadczenie szkoleniowe: Szkolenia z zakresu sprzedaży i rozwoju osobistego dla właścicieli, menadżerów oraz pracowników MŚP.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl