fbpx

Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem

zasad asertywności – forma zdalna

Dowiedz się jak efektywniej komunikować się w pracy i rodzinie.

 

Cel edukacyjny szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie zasad efektywnej komunikacji. Z wyróżnieniem części werbalnej i niewerbalnej i jaki ma ona wpływ na skuteczność w procesie komunikacji. Uczestnicy nauczą się jak poprawnie konstruować pytania i przyjąć w odpowiednich momentach postawę Asertywną. Po szkoleniu uczestnicy będą lepiej radzili sobie z własnym potencjałem i własnymi emocjami.

Ramowy program szkolenia

Moduł 1. Efektywna komunikacja
– Zasady Efektywnej Komunikacji
– Formułowanie wypowiedzi
– Tworzenie Relacji kluczem do efektywnej komunikacji
– Techniki zadawania pytań
– Etyka w rozmowie z drugą osobą
– Koło Mehrabiana
– Komunikacja werbalna i pozawerbalna
– Mowa ciała
– Analiza potrzeb drugiego rozmówcy i umiejętności argumentacji
– Parafraza
– Konstruowanie maili i innych pism
Moduł 2. Zasady Asertywności i co na Asertywność wpływa

– Asertywność – 4 Typy
– 4-stopniowe stawianie granic i praktyczne przykłady Asertywności
– Filary NLP Prosto i jasno
– Jak pracować z własnym potencjałem
– Przerwa obiadowa
– Prawo Przyczyny i Skutku
– W jaki sposób pisać aby zrobić to szybko i skutecznie
– Emocje i ich wpływ na naszą percepcję
– Czynniki wpływające na nasze zachowanie
– Świadomość i Nieświadomość, a wartości i ich rola w procesie komunikacji

Grupa docelowa

Przedmiotowa usługa szkoleniowa dedykowana jest:

 • właścicielom przedsiębiorstwa,
 • pracownikom przedsiębiorstwa,
 • pracownikom przedsiębiorstwa, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Efekty kształcenia

Wiedza:

 • Zna klucze do efektywnej komunikacji
 • Wie na czym polega poprawne formułowanie wypowiedzi
 • Wie jak aktywnie słuchać i zadawać pytania
 • Wie, które elementy wpływają na pozawerbalną komunikację
 • Ma wiedzę na temat poprawnego pisania( Etyka słowa, interpunkcja)
 • Zna różne sposoby przekazywania informacji
 • Wie jak pracować z własnym potencjałem
 • Wie jak rozróżnić część świadomą i nieświadomą naszych działań
 • Ma wiedzę na temat asertywnych zachowań
 • Wie kiedy należy wyznaczyć granicę w rozmowie

Kompetencje społeczne:

 • Kreatywne dochodzenie do prawdy poprzez stosowanie pytań otwartych i parafrazy
 • Świadoma komunikacja w różnorodnych sytuacjach 
 • Świadome wykorzystywanie narzędzi perswazji do osiągnięcia stawianych sobie celów w sposób etyczny
 • Profesjonalny poziom umiejętności porozumiewania się w rozmowach z pracownikiem, klientem, kontrahentem, partnerem biznesowym, dyrektorem, prezesem
 • Odpowiedzialność za siebie i przekazywany komunikat w sposób zrozumiały dla odbiorcy
 • Etyczne postępowanie
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków
 • Wysoka kultura i profesjonalizm w kontaktach międzyludzkich

Umiejętności:

 • Potrafi rozpoznać najważniejsze gesty w mowie ciała
 • Wskazuje właściwą drogę komunikacji poprzez stosowanie pytań otwartych
 • Umie wykorzystać właściwe formy komplementów
 • Dokonuje szybkiej analizy w trakcie procesu argumentacji
 • Potrafi zastosować Re-argumentację
 • Umie przeprowadzić poprawnie wszystkie etapy komunikacji
 • Potrafi należycie konstruować pisma i mail
 • Umie przyjąć postawę asertywną w odpowiedniej sytuacji
 • Potrafi przekazywać informacje jasno i klarownie 
 • Potrafi ustanowić granicę podczas rozmów i w razie potrzeby zakończyć romowę
 • Rozumie emocje i sytuacje w których się pojawiają
 • Dostrzega szanse i zagrożenia podczas komunikacji, poprzez efektywną obserwację i dopasowanie

Weryfikacja:

 • Test wiedzy

Forma zdalna usługi

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy ZOOM.US.

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia, Uczestnik powinien dysponować:

 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet),
 • zdolnym do odbioru dźwięku (głośniki, słuchawki), przeglądarką Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+.

2. Minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinariów wynosi 2 Mb/s (zalecane połączenie szerokopasmowe).

3. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie logowania. Ważność linku – do zakończenia szkolenia wg. harmonogramu szkolenia.

Harmonogram

Dzień 1

08:00 – 08:40 Zasady Efektywnej Komunikacji – forma zdalna

08:40 – 09:00 Formułowanie wypowiedzi – forma zdalna

09:00 – 11:00 Tworzenie Relacji kluczem do efektywnej komunikacji – forma zdalna

11:00 – 12:00 Techniki zadawania pytań – forma zdalna

13:00 – 14:00 Etyka w rozmowie z drugą osobą. Koło Mehrabiana – forma zdalna

14:00 – 15:00 Komunikacja werbalna i pozawerbalna – forma zdalna

15:00 – 15:30 Mowa ciała – forma zdalna

15:30 – 16:30 AnaAliza potrzeb drugiego rozmówcy i umiejętności argumentacji – forma zdalna

16:30 – 17:30 Parafraza – forma zdalna

17:30 – 18:00 Konstruowanie maili i innych pism – forma zdalna

Dzień 2

08:00 – 09:00 Asertywność – 4 Typy – forma zdalna

09:00 – 10:00 4-stopniowe stawianie granic i praktyczne przykłady Asertywności – forma zdalna

10:00 – 11:00 Filary NLP Prosto i jasno – forma zdalna

11:00 – 12:00 Jak pracować z własnym potencjałem – forma zdalna

13:00 – 14:00 Prawo Przyczyny i Skutku – forma zdalna

14:00 – 15:00 Emocje i ich wpływ na naszą percepcję – forma zdalna

15:00 – 16:15 Czynniki wpływające na nasze zachowanie – forma zdalna

16:15 – 17:30 Świadomość i Nieświadomość, a wartości i ich rola w procesie komunikacji – forma zdalna

17:30 – 18:00 Podsumowanie szkolenia: pytania i odpowiedzi, test on-line – forma zdalna

„Sztuka komunikacji jest językiem przywództwa”. – James Humes

Kto prowadzi szkolenie?

Mikołaj Kijewski

Obszar specjalizacji: Od 2006 r. prowadzi i szkoli zespoły sprzedażowe dzięki temu nauczył się i zdobył bardzo duże doświadczenie jak efektywnie zarządzać zespołami ludzkimi, jak prawidłowo wyznaczać cele, jak efektywnie zarządzać procesem zmiany, jak rozwiązywać problemy i sytuacje konfliktowe w zespołach, jak przeprowadzać meetingi i umiejętnie delegować zadania na poszczególnych członków zespołu, jak zminimalizować ryzyko podczas wyboru oraz sposoby motywacji. Zawodowo zajmuje się sprzedażą i szkoleniami. Od 2015 roku jest Głównym Trener w firmie MK Evolution Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 14 lat. Od 2.01.2006 roku, prowadzi działalność gospodarczą. Rozpoczął od jednoosobowej działalności, współtworzył Spółki z o.o., był współwłaścicielem i współtwórcą Spółki Akcyjnej Arum. W trakcie tych lat pozyskał wraz z zespołami sprzedażowymi ponad 3500 klientów, a do dziś jego klienci zgromadzili znacznie ponad 500 mln zł w inwestycjach kapitałowych, co nauczyło go zarządzania zespołami ludzkimi, procesu rekrutacji, motywacji Handlowców i efektywnego realizowania zamierzonych celów. Aktualnie jest głównym trenerem w MK Evolution Sp. z o.o., członkiem Rady Nadzorczej Concept4You International S.A. i zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej w Concept4You S.A. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu może skutecznie odpowiadać za tworzenie Zespołów Menadżerskich na terenie całego kraju. Od 2005 roku przeszkolił przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy osób. Stale podnosi swoje kompetencje.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl