fbpx

Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej

 

 

 

Ramowy program szkolenia

Bezpieczne korzystanie z urządzeń i systemów teleinformatycznych.

 • polityka bezpieczeństwa w instytucji finansowej
 • podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa informacji

Korzystanie z bankowości internetowej, mobilnej i kart płatniczych.

 • źródla zagrożeń
 • haker-fakty i mity, ayłudzenie danych
 • praca z urządzeniami mobilnymi (smartfon, tablet, laptop)

Uniwersalne przepisy zapewniające bezpieczeństwo informacji.

 • technologie, procesy, zagadnienia związane z bezpieczeństwem

Ochrona tożsamości w cyberprzestrzeni.

 • podstawy obrony przed współczesnymi atakami
 • najczęściej praktykowane oszustwa

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestnika samodzielnej obrony przed cyberatakami, rozpoznawania najczęściej praktykowanych oszustw i do bezpiecznej pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych i sieci Internet.

Efekty kształcenia

 • Stosuje uniwersalne przepisy zapewniające bezpieczeństwo informacji, infrastruktury teleinformatycznej, pracowników oraz klientów.
 • Bezpiecznie korzysta z urządzeń i systemów informatycznych, smartfonów i poczty elektronicznej
 • Bezpiecznie korzysta z bankowości internetowej
 • Chroni tożsamość własną i Klienta w cyberprzestrzeni
 • Zapewnia bezpieczeństwo informacji, infrastruktury informatycznej, pracowników i Klientów
 • Rozpoznaje i reaguje w sytuacji podejrzenia próby oszustwa lub rozpowszechnianiem złośliwego oprogramowania
 • Kieruje się najlepiej pojętym dobrem Klienta
 • Postępuje profesjonalnie w kontaktach interpersonalnych

Kto prowadzi szkolenie?

Marek Rogóz

Inspektor Ochrony Danych, Audytor wewnętrzny, Mediator, Biegły sądowy w dziedzinie ochrony
danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz
studiów podyplomowych o specjalnościach e-biznes, zarządzanie firmą, audyt wewnętrzny,
innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi oraz technologie multimedialne i grafika
komputerowa. Absolwent studium informatycznego. Ukończył studia podyplomowe dla
Inspektorów Ochrony Danych (RODO) pod patronatem GIODO/PUODO. Posiada kwalifikacje
audytorskie zgodne z Ustawą o finansach publicznych. Od 2002 roku pracuje na stanowiskach
projektowych, m. in. w Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, Stowarzyszeniu Groupe One

w Brukseli, Instytucie Zaawansowanego Zarządzania oraz w Wyższej Szkole Biznesu-National-
Louis University w Nowym Sączu. Dyrektor zarządzający, ABI/IOD i audytor w sądeckiej firmie

Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu. Mediator stały w sprawach rodzinnych, cywilnych i
gospodarczych oraz biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w zakresie funduszy
europejskich ze specjalnością: pozyskiwanie i realizacja projektów, ich rozliczanie i utrzymanie
trwałości projektów. Redaktor bloga na temat ochrony danych osobowych @ODO4RODO.
Przeprowadził ponad 1000 h szkolenia z zakresu audytu i ochrony danych osobowych w sektorze
prywatnym i publicznym. Zrealizował 3 cykle szkoleniowe (łącznie 36 h) o tożsamym zakresie
tematycznym.

 

 • Brak szczególnych wymagań wstępnych.
 • Szkolenie z elementami warsztatu.
 • Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl