fbpx

Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej

 

 

 

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy przedsiębiorstw z branży ubezpieczeniowej.

Harmonogram

Przedmiot / temat zajęć
Data realizacji zajęć Godzina rozpoczęcia
Godzina zakończenia Liczba godzin
 Bezpieczne korzystanie z urządzeń i systemów teleinformatycznych - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 05-11-2021  08:00  09:30   01:30
 Przerwa 05-11-2021   09:30  09:45  00:15
 Korzystanie z bankowości internetowej, mobilnej i kart płatniczych - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym  05-11-2021 09:45   10:50 01:05 
 Korzystanie z bankowości internetowej, mobilnej i kart płatniczych - ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 05-11-2021  10:50  11:15   00:25
 Przerwa 05-11-2021  11:15  11:30   00:15
 Uniwersalne przepisy zapewniające bezpieczeństwo informacji - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym 05-11-2021  11:30   12:45 01:15 
 Uniwersalne przepisy zapewniające bezpieczeństwo informacji - ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym  05-11-2021 12:45  13:00  00:15 
 Przerwa  05-11-2021 13:00   13:15  00:15
 Ochrona tożsamości w cyberprzestrzeni - wykład - forma zdalna w czasie rzeczywistym  05-11-2021  13:15 14:15  01:00 
 Ochrona tożsamości w cyberprzestrzeni - ćwiczenia - forma zdalna w czasie rzeczywistym 05-11-2021   14:15 14:30   00:15
 Test wiedzy - forma zdalna w czasie rzeczywistym  05-11-2021 14:30   14:45  00:15

Efekty kształcenia

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestnika samodzielnej obrony przed cyberatakami, rozpoznawania najczęściej praktykowanych
oszustw i do bezpiecznej pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych i sieci Internet.
Efekty uczenia się

Wiedza

Stosuje uniwersalne przepisy zapewniające bezpieczeństwo informacji, infrastruktury teleinformatycznej, pracowników
oraz klientów.
Bezpiecznie korzysta z urządzeń i systemów informatycznych, smartfonów i poczty elektronicznej

Umiejętności

Bezpiecznie korzysta z bankowości internetowej
Chroni tożsamość własną i Klienta w cyberprzestrzeni
Zapewnia bezpieczeństwo informacji, infrastruktury informatycznej, pracowników i Klientów
Rozpoznaje i reaguje w sytuacji podejrzenia próby oszustwa lub rozpowszechnianiem złośliwego oprogramowania

Kto prowadzi szkolenie?

Marek Rogóz

Inspektor Ochrony Danych, Audytor wewnętrzny, Mediator, Biegły sądowy w dziedzinie ochrony
danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz
studiów podyplomowych o specjalnościach e-biznes, zarządzanie firmą, audyt wewnętrzny,
innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi oraz technologie multimedialne i grafika
komputerowa. Absolwent studium informatycznego. Ukończył studia podyplomowe dla
Inspektorów Ochrony Danych (RODO) pod patronatem GIODO/PUODO. Posiada kwalifikacje
audytorskie zgodne z Ustawą o finansach publicznych. Od 2002 roku pracuje na stanowiskach
projektowych, m. in. w Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, Stowarzyszeniu Groupe One

w Brukseli, Instytucie Zaawansowanego Zarządzania oraz w Wyższej Szkole Biznesu-National-
Louis University w Nowym Sączu. Dyrektor zarządzający, ABI/IOD i audytor w sądeckiej firmie

Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu. Mediator stały w sprawach rodzinnych, cywilnych i
gospodarczych oraz biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w zakresie funduszy
europejskich ze specjalnością: pozyskiwanie i realizacja projektów, ich rozliczanie i utrzymanie
trwałości projektów. Redaktor bloga na temat ochrony danych osobowych @ODO4RODO.
Przeprowadził ponad 1000 h szkolenia z zakresu audytu i ochrony danych osobowych w sektorze
prywatnym i publicznym. Zrealizował 3 cykle szkoleniowe (łącznie 36 h) o tożsamym zakresie
tematycznym.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl