fbpx

Nowoczesne strategie marketingowe i sztuka skutecznej sprzedaży w świecie cyfrowym

Cel szkolenia

Usługa prowadzi do samodzielnej umiejętności koordynacji i wyznaczania celów w zakresie działań marketingowych oraz sprzedażowych w gospodarce cyfrowej, wyposażając uczestników w niezbędne umiejętności do efektywnego wykorzystania cyfrowych narzędzi w tych obszarach.

Ramowy program

 • Typy klientów.
 • Nowoczesne kanały komunikacji z klientem w e-commerce.
 • Komunikacja online – doskonałe narzędzie do pozyskiwania wiedzy o potrzebach klientów.
 • E – Commerce podstawowe pojęcia i rodzaje (B2C, B2B, C2C, H2H).
 • Charakterystyka rynku e-Commerce.
 • Rodzaje platform e-Commerce.
 • E-Commerce – pozycjonowanie, zwiększenie ruchu, zwiększenie sprzedaży.
 • Sztuczna inteligencja w e-Commerce.
 • Cyfrowe rozwiązania stosowane w zarządzaniu relacjami z klientem.
 • Dobór narzędzi e-Commerce odpowiednich do specyfiki rynku i modelu biznesowego przyjętego przez firmę.
 • Skuteczne metody prospectingowe w e-commerce.
 • Jak zbudować zaangażowaną społeczność, która kupi w rzeczywistości online – niekoniecznie liczną społeczność.
 • Metody i narzędzia mierzenie efektywności sprzedaży e-commece.
 • Wprowadzenie do marketingu internetowego – Digital marketing – czym jest, jakie są rodzaje form promocji w Internecie oraz jakie są trendy?
 • Marketing MIX kiedyś i dzisiaj. Jak klienci szukają dzisiaj produktów i usług w Internecie? Ścieżka zakupowa przykładowych klientów.
 • Strategia i planowanie w marketingu internetowym.
 • Co to jest domena, hosting, ssl, strona www lub e-sklep, blog.
 • E-mail marketing, narzędzia do zbierania danych, wysyłki i monitorowania kampanii mailingowych.
 • Google Ads – formy promocji w Google AdWords (reklama w sieci wyszukiwania, Google Display, YouTube, Gmail, kampanie remarketingowe).
 • Wizytówka w Google – jak ją założyć i pozycjonować?
 • Narzędzia od Google wspierające tworzenie kampanii w marketingu Internetowym.
 • Promocja w Social media (formy promocji oraz rodzaje Social Media).
 • Komunikacja w Social Media.
 • Kampania płatna w Social Media (Facebooka, LinkedIn).
 • Czym są sieci Afiliacyjne i jak z nich skutecznie korzystać?
 • Content marketing – podstawowe zasady copywritingu, narzedzia do planowania i udostępniania treści.
 • Pozycja strony ma znaczenie – działania SEO, podstawowe zasady pozycjonowania stron internetowych.
 • Narzędzia do tworzenia grafiki do marketingu internetowego.
 • Narzędzia do tworzenia wideo w marketingu.
 • Automatyzacja i sztuczna inteligencja w marketingu.
 • Studia przypadków. Przykłady udanych kampanii marketingowych online.
 • Analiza sukcesów i porażek. Pomiar skuteczności działań promocyjnych w sieci – Google Analytics, monitoring internetu.

Dzięki szkoleniu uczestnik

Rozpoznaje i klasyfikuje różne typy klientów

 • definiuje i rozróżnia klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych
 • charakteryzuje różne profile klientów na podstawie ich potrzeb i zachowań zakupowych
 • stosuje odpowiednie techniki segmentacji rynku do identyfikacji grup docelowych

Wykorzystuje nowoczesne kanały komunikacji z klientem w e-commerce

 • identyfikuje i charakteryzuje różne kanały komunikacji online (np. media społecznościowe, e-mail, chatboty)
 • demonstruje umiejętność efektywnego wykorzystania tych kanałów do budowania relacji z klientem
 • ocenia skuteczność poszczególnych kanałów w kontekście różnych celów komunikacyjnych

Skutecznie prowadzi komunikację online z klientami

 • stosuje zasady netetykiety oraz profesjonalizmu w komunikacji online
 • adaptuje styl i ton komunikacji do różnych platform i kontekstów online
 • analizuje i reaguje na potrzeby oraz zapytania klientów w przestrzeni cyfrowej
 • monitoruje i ocenia efektywność swojej komunikacji online, dokonując niezbędnych korekt

Rozumie podstawowe pojęcia i rodzaje e-commerce

 • definiuje kluczowe terminy związane z e-commerce (np. marketplace, B2B, B2C, C2C
 • różnicuje rodzaje platform e-commerce oraz ich charakterystyczne cechy
 • analizuje przypadki zastosowania różnych modeli e-commerce w praktyce biznesowe
 • ocenia korzyści i wyzwania związane z różnymi rodzajami e-commerce

Rozumie charakterystykę rynku e-Commerce

 • analizuje i opisuje aktualne trendy oraz czynniki wpływające na rynek e-Commerce
 • identyfikuje główne segmenty rynku e-Commerce i ich specyfikę
 • ocenia wpływ czynników ekonomicznych, technologicznych i społecznych na rozwój e-Commerce

Rozróżnia rodzaje platform e-Commerce

 • definiuje różne rodzaje platform e-Commerce (np. B2B, B2C, C2C, market place
 • charakteryzuje kluczowe cechy i funkcje poszczególnych platform
 • porównuje platformy pod kątem ich zalet i ograniczeń

Stosuje techniki e-Commerce w pozycjonowaniu, zwiększaniu ruchu i sprzedaży

 • planuje i wdraża strategie SEO dla e-Commerce
 • wykorzystuje narzędzia analityczne do monitorowania i zwiększania ruchu na stronie
 • implementuje skuteczne metody zwiększenia konwersji i sprzedaży online

Rozumie zastosowanie sztucznej inteligencji w e-Commerce

 • identyfikuje obszary zastosowania AI w e-Commerce (np. personalizacja, rekomendacje, chatboty)
 • analizuje przypadki użycia AI w poprawie doświadczeń klientów i optymalizacji procesów biznesowych
 • ocenia możliwości i ograniczenia AI w kontekście e-Commerce

Wykorzystuje cyfrowe rozwiązania w zarządzaniu relacjami z klientem

 • opisuje i stosuje narzędzia CRM w e-Commerce
 • analizuje dane klientów w celu ulepszania strategii marketingowych i sprzedażowych
 • wdraża cyfrowe rozwiązania do poprawy obsługi klienta i personalizacji ofert

Dobiera narzędzia e-Commerce odpowiednie do specyfiki rynku i modelu biznesowego firmy

 • analizuje specyfikę rynku i model biznesowy firmy
 • identyfikuje i ocenia narzędzia e-Commerce pod kątem ich przydatności dla konkretnego modelu biznesowego
 • opracowuje strategię wykorzystania narzędzi e-Commerce dostosowaną do celów i potrzeb firmy

Stosuje skuteczne metody prospectingowe w e-commerce

 • identyfikuje i stosuje różne metody pozyskiwania potencjalnych klientów (prospecting) w e-commerce
 • wykorzystuje narzędzia analityczne do identyfikacji i segmentacji docelowych grup klientów
 • planuje i realizuje kampanie marketingowe ukierunkowane na potencjalnych klientów

Buduje zaangażowaną społeczność online, która przekłada się na rzeczywiste transakcje

 • opracowuje strategie budowania społeczności w oparciu o angażujące treści i interakcje
 • wykorzystuje narzędzia mediów społecznościowych do tworzenia i zarządzania społecznością
 • mierzy zaangażowanie społeczności i jego wpływ na sprzedaż online

Mierzy i analizuje efektywność sprzedaży w e-commerce

 • wykorzystuje narzędzia analityczne do śledzenia i analizy danych sprzedażowych
 • interpretuje wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) dotyczące efektywności sprzedaży
 • stosuje metody analizy i oceny skuteczności różnych kanałów sprzedaży e-commerce

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl