fbpx

Ochrona danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Spatium Development Group Sp. z o.o., ul. Stanisława Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000578214, NIP: 7343534466, REGON: 362596699; email: kontakt@spatiumdg.pl
 2. Dane przetwarzane są:
  – W celach marketingowych: naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych. W przypadku udzielenia zgody marketingowej, możesz ją w każdej chwili wycofać, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
  – W cel realizacji zamówienia: W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych (imię nazwisko, adres email, nr telefonu). Są one niezbędne w celu wykonywania umów, które między sobą zawieramy lub realizowania Twoich zamówień (podstawa prawna: niezbędność do wykonania Umowy). Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy i zrealizowanie zamówienia.
  – W celach statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności.
  – W celu realizacji przepisów prawa.
  Podanie wszelkich danych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu formularza na stornie spatiumdg.pl lub formularza zamówienia szkolenia. Wymagamy
  tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamównienia. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 3. Przez jaki okres przetwarzane są dane osobowe?
  W poszczególnych przypadkach jest to do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  – W celu realizacji umowy Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas Umowy (np. zrealizowania zamówienia, realizowania zamówienia).
  – W przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia uzasadnionego interesu.
  – W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia.
 4. Komu będą przekazywane dane osobowe?
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spatium Development Group i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji zamówienie/usługi (np. biuro rachunkowe, firma hostingowa, firma do obsługi marketingowej, firma do obsługi faktur). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy i nie są one uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych.
  Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 5. Nowe prawa
  Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Czy dane osobowe będą profilowanie?
  Twoje dane osobowe nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl