fbpx

Skuteczna komunikacja i perswazja w biznesie – forma zdalna

Poznaj metody i techniki komunikacji, dzięki której zdobędziesz nowych klientów

 

Cel edukacyjny szkolenia

Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy z zakresu skuteczniej komunikacji oraz perswazji w biznesie. Uczestnicy poznają definicję skutecznej komunikacji oraz perswazji, a także nauczą się praktycznie wykorzystywać poszczególne narzędzia na co dzień. Poznają różnicę między powszechną formą komunikacji, a technikami komunikacji wykorzystywanymi w codziennych sytuacjach związanych z prowadzeniem biznesu. Nauczą się wykorzystywać w praktyce takie elementy jak aktywne słuchanie, mowa niewerbalna, mowa werbalna.

Uczestnicy poznają wpływ inteligencji emocjonalnej oraz poczucia własnej wartości na komunikację i perswazję w biznesie oraz dowiedzą się jak dokładnie wykorzystać te elementy, aby wzmocnić siłę swojego komunikatu. Uczestnicy szkolenia otrzymają sprawdzone techniki pozwalające rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Nauczą się praktycznych form komunikacji i perswazji m.in. w takich sytuacjach jak podczas wykonywania zimnych telefonów, rozmów sprzedażowych, pozyskując polecenia do potencjalnych klientów i innych.

Ramowy program szkolenia

Moduł I. Wprowadzenie do skutecznej komunikacji i perswazji w biznesie
– Definicja skutecznej komunikacji w biznesie
– Różnice komunikacji w życiu prywatnym i świadomej komunikacji w biznesie
– Perswazja w biznesie
Moduł II. Elementy świadomej komunikacji

– Jak komunikować się w biznesie?
– Elementy wpływające na skuteczną komunikację w biznesie
– Twoja indywidualna komunikacja w biznesie
Moduł III. Aktywne słuchanie
Znaczenie aktywnego słuchania w komunikacji biznesowej
– Różnice między aktywnym słuchaniem a słyszeniem
– Bariery w aktywnym słuchaniu
– Cztery etapy aktywnego słuchania w biznesie
– Trening aktywnego słuchania
Moduł IV. Inteligencja emocjonalna i poczucie wartości w komunikacji biznesowej
– Znaczenie Inteligencji Emocjonalnej w biznesie
– Umiejętność przywoływania wewnętrznego spokoju podczas rozmów biznesowych
– Trening wykorzystania Inteligencji Emocjonalnej w komunikacji biznesowej – Znaczenie poczucia własnej wartości w komunikacji biznesowej
– Trening budowania i utrzymania wysokiego poczucia własnej wartości w komunikacji biznesowej
Moduł V. Mowa niewerbalna w biznesie
– Czym jest mowa niewerbalna?
– Znaczenie mowy niewerbalnej w komunikacji i perswazji w biznesie
– Podstawowe elementy mowy niewerbalnej
– Umiejętna obserwacja rozmówcy
– Świadome wykorzystanie mowy niewerbalnej w biznesie
Moduł VI. Komunikacja werbalna i perswazja w biznesie
– Cel komunikacji
– Wprowadzenie do komunikacji werbalnej i perswazji w biznesie
– Komunikacja indywidualnie dopasowana do rozmówcy
– Struktury lingwistyczne w komunikacji biznesowej
– Metaprogramy, czyli sposoby filtrowania informacji w komunikacji
– Trening umiejętności komunikacji werbalnej w biznesie
Moduł VII. Komunikacja w sytuacjach konfliktowych w biznesie
– Asertywność z biznesie
– Komunikacja w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w biznesie
– Trening rozwiązywania sytuacji konfliktowych w biznesie
Moduł VIII. Perswazja w biznesie
– Znaczenie perswazji w poszczególnych sytuacjach biznesowych
– Zbieranie informacji o rozmówcy
– Umiejętne zadawanie właściwych pytań
– Techniki perswazji w wybranych sytuacjach biznesowych
– Trening wykorzystania narzędzi perswazji w biznesie
Moduł IX. Świadoma komunikacja i perswazja w konkretnych sytuacjach biznesowych
– Zimne telefony
– Rozmowy sprzedażowe
– Prezentacje ofertowe
– Obsługa posprzedażowa
– Prośba o polecenia
Moduł X. Podsumowanie i rozdanie certyfikatów
Forma zdalna usługi za pomocą platformy ZOOM.US. Szkolenie będzie rejestrowane / nagrywane w celu umożliwienia monitoringu i kontroli przez instytucję nadzorującą realizację usług z dofinansowaniem.
Uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania szkolenia po jego realizacji, na okres 6 miesięcy w celu utrwalania efektów uczenia się.
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia, Uczestnik powinien dysponować: urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet), zdolnym do odbioru dźwięku (głośniki, słuchawki), przeglądarką Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+.
2. Minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinariów wynosi 2Mb/s (zalecane połączenie szerokopasmowe).
3. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie logowania. Ważność linku – do zakończenia szkolenia wg. harmonogramu szkolenia.
Zapisując się na usługę wyrażasz zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku w wyżej wymienionych celach.

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy firm mający kontakt z klientem/partnerem biznesowym, przedsiębiorcy, kadra kierownicza i menadżerska, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy.

Efekty kształcenia

Wiedza:

Zna skutecznej komunikacji w biznesie
Zna definicje perswazji w biznesie
Wie jakie są różnice między komunikacją w życiu prywatnym i świadomą komunikacją w biznesie
Wie jakie jest znaczenie aktywnego słuchania w komunikacji biznesowej
Zna różnice między aktywnym słuchaniem a słyszeniem
Potrafi wymienić bariery w aktywnym słuchaniu
Zna etapy aktywnego słuchania w biznesie
Wie jakie jest znaczenie Inteligencji Emocjonalnej w biznesie
Wie jakie jest znaczenie poczucia własnej wartości w komunikacji biznesowej
Zna definicję mowy niewerbalnej
Zna elementy mowy niewerbalnej
Wie jakie znaczenie ma komunikacja niewerbalna w biznesie
Wie czym jest, jakich elementów dotyczy i dlaczego jest ważna umiejętna obserwacja swojego rozmówcy w biznesie
Wie jakie są cele indywidualne komunikacji i perswazji biznesowej
Wie czym jest komunikacja indywidualnie dopasowana do rozmówcy w biznesie
Zna struktury lingwistyczne stosowane w perswazji i komunikacji biznesowej
Wie czym są metaprogramy
Zna znaczenie asertywności w biznesie
Wie jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe w biznesie
Wie co jest celem zbierania informacji na temat swojego rozmówcy
Wie jak zadawać właściwe pytania w celu osiągnięcia postawionego sobie celu w komunikacji biznesowej
Zna techniki komunikacji i perswazji stosowane w takich sytuacjach biznesowych jak m.in. podczas wykonywania zimnych telefonów, podczas prezentacji ofertowych, w obsłudze posprzedażowej, prosząc o polecenia

 

Kompetencje społeczne (postawy):

Świadoma komunikacja na każdym szczeblu i w różnorodnych sytuacjach biznesowych
Świadome wykorzystywanie narzędzi perswazji do osiągnięcia stawianych sobie celów w sposób etyczny
Profesjonalny poziom umiejętności porozumiewania się w rozmowach z pracownikiem, klientem, kontrahentem, partnerem biznesowym, dyrektorem, prezesem
Odpowiedzialność za siebie i przekazywany komunikat w sposób zrozumiały dla odbiorcy
Umiejętne, świadome i etyczne kierowanie rozmową w biznesie

 

 

Umiejętności:

Potrafi w praktyce rozróżniać świadomą komunikację od komunikacji nieświadomej
Potrafi w rozmowie zauważyć próbę wywierania wpływu na siebie ze strony rozmówcy
Potrafi świadomie kierować rozmową, aby osiągnąć swoje cele biznesowe
Umie świadomie wybrać w jaki sposób komunikować się w określonej sytuacji biznesowej
Potrafi wykorzystywać aktywne słuchanie w swojej komunikacji
Potrafi praktycznie wyeliminować swoje bariery związane z aktywnym słuchaniem
Potrafi przywołać wewnętrzny spokój i inne niezbędne emocje w komunikacji biznesowej
Potrafi utrzymać wysokie poczucie własnej wartości w procesie perswazji i komunikacji biznesowej
Potrafi świadomie wykorzystywać w praktyce narzędzia mowy niewerbalnej w perswazji i komunikacji w biznesie
Potrafi świadomie obserwować rozmówcę i zauważać znaczące sygnały mowy niewerbalnej z jego
strony, które mogą mieć znaczenie dla podejmowanych decyzji biznesowych
Stosuje w biznesie narzędzia perswazji i komunikacji werbalnej m.in. struktury lingwistyczne, metaprogramy
Potrafi wybrać i dopasować stosowane narzędzia komunikacji i perswazji do potrzeb danej sytuacji biznesowej
Potrafi być asertywny w biznesie
Umie porozumiewać się w sposób bezkonfliktowy
Umie rozwiązywać sytuacje konfliktowe w biznesie wykorzystując umiejętności świadomej komunikacji
Potrafi dobrać i wykorzystać odpowiednio dobrane pytania do osiągnięcia postawionego sobie celu komunikacji w biznesie
Potrafi praktycznie wykorzystywać narzędzia perswazji i świadomej komunikacji m.in. w takich sytuacjach jak zimne telefony, rozmowy sprzedażowe, prezentacje ofertowe, obsługa posprzedażowa, prośby o polecenie

Harmonogram

Dzień 1

10:00 – 11:00 Wprowadzenie do skutecznej komunikacji i perswazji w biznesie – forma zdalna na żywo

11:00- 12:00 Elementy świadomej komunikacji – forma zdalna na żywo

12:00 – 14:00 Aktywne słuchanie – forma zdalna na żywo

14:00 – 18:00 Inteligencja emocjonalna i poczucie wartości w komunikacji biznesowej – forma zdalna na żywo

Dzień 2

10:00 – 12:00 Mowa niewerbalna w biznesie – forma zdalna na żywo

12:00 – 16:00 Komunikacja werbalna i perswazja w biznesie – forma zdalna na żywo

16:00 – 18:00 Komunikacja w sytuacjach konfliktowych w biznesie – forma zdalna na żywo

 

Dzień 3

10:00 – 14:00 Perswazja w biznesie – forma zdalna na żywo

14:00 – 17:00 Świadoma komunikacja i perswazja w konkretnych sytuacjach biznesowych – forma zdalna na żywo

17:00 – 18:00 Podsumowanie i rozdanie certyfikatów – forma zdalna na żywo

 

„Dwa monologi nie czynią dialogu.” – Jeff Daly

Kto prowadzi szkolenie?

Karolina Mikulko

Obszar specjalizacji: Rozwój osobisty w zakresie umiejętności miękkich i sprzedażowych, zarządzanie emocjami, budowanie długotrwałych relacji z klientami, budowanie i zarządzanie zespołem oraz świadoma komunikacja interpersonalna.

Doświadczenie zawodowe: Ponad 400 godzin pracy indywidualnej coachingowej oraz ponad 800 godzin przeprowadzonych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie umiejętności miękkich. Prowadząc od 2014 roku firmę zajmowała się także m.in. pozyskiwaniem i utrzymywaniem długotrwałych relacji z klientami biznesowymi i indywidualnymi, sprzedażą bezpośrednią i telefoniczną oraz prowadziła prezentacje produktowe. Posiada doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołem. W 2017 roku wystąpiła jako prelegentka podczas Akademii Law Busines Quality w Redzie, a w 2019 roku biorąc udział w projekcie „Diamenty Kobiecego Biznesu” uzyskała Dyplom Uznania za Wiarygodność Marki.

Doświadczenie szkoleniowe: Szkolenia rozwoju osobistego obejmujące umiejętności miękkie dla przedsiębiorców oraz zespołów sprzedażowych.

Gdzie i kiedy?

Czas trwania szkolenia:  24 godziny

Liczba miejsc: 15

 

Bilet w cenie: 3 600,00 zł*

*Szkolenie z możliwością dofinansowania

 

Brak szczególnych wymagań wstępnych.

Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt.

Zadzwoń do nas

+48 733 250 350

Napisz do nas

biuro@spatiumdg.pl